• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Ersätter fullmakten behovet av god man?

  Jag är en man, gift sedan 45 år tillbaka. Vi har två barn och det finns inga särkullbarn. Vi har ett hus och en sommarstuga, båda fastigheterna är skrivna på mig.

  Jag har skrivit en fullmakt till min fru med följande lydelse:

  Härmed ger jag fullmakt åt ovan angiven person (min frus namn) att i mitt namn och för min räkning kvittera alla försändelser som kommer till mig under min adress samt ta ut bankmedel som finns på mina konton. Även i övrigt har ovan angivna person rätt att i alla angelägenheter som angår mig, företräda mig och bevaka min rätt.

  Fullmakten är bevittnad av två personer. Ersätter denna fullmakt behovet av god man för mig i händelse av att jag drabbas av sjukdom eller olyckshändelse? Har min fru förfoganderätt över båda fastigheterna?

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  Din frågeställning är återkommande och av den anledning angelägen att diskutera, i synnerhet som det finns olika åsikter och rättsläget inte är helt klarlagt.

  Enligt min och många andras uppfattning kan en fullmaktstagare dock aldrig ha större rättshandlingsförmåga än den fullmaktsgivaren har den dag fullmakten används. Så enligt den åsikten skulle din fullmakt inte fungera i den beskrivna situationen. Men visst kan man säga, att det är bättre att det finns en fullmakt eftersom den trots allt kan komma att fungera – i synnerhet om den som har att bedöma den har en annan uppfattning än den jag har och kanske inte ens känner till fullmaktsgivarens tillstånd.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!