• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet?

  Hur ligger det till med föräldrars försörjningsskyldighet för sina barn? Föräldrarna är separerade och sonen som är 19 år har avbrutit gymnasiet och är arbetslös sedan cirka ett år. Han har ingen inkomst, inte ens studiebidrag. Sonen har bott varannan vecka hos vardera förälder. Efter mycket osämja med pappan flyttade han hem till mamman.

  Pappan vägrar nu att betala något för sin son och menar att försörjningsskyldigheten upphört. Men vad ska sonen leva av? Mamman är arbetslös och har inte råd att betala allt som han behöver själv. Vad kan göras?
  Jurist Peter Samuelsson svarar:
  Vår försörjningsplikt gentemot våra barn kvarstår till dess att de antingen har uppnått myndig ålder, 18 år, eller om de därefter går i grundskola, gymnasium eller annan liknande grundutbildning, dock som längst tills de har fyllt 21 år.

  Fadern har alltså rätt, när han säger att han inte längre är försörjningsskyldig eftersom sonen har avbrutit sina gymnasiestudier.

  Din son bör i den här situationen ansöka om försörjningsstöd från socialnämnden för att eventuellt få medel för sitt uppehälle såsom kläder, mat, hygienartiklar med mera. I en del kommuner beviljas även en skälig ersättning för ett barn som bor hemma hos en förälder. Du kan hitta mer om detta på www.socialstyrelsen.se där det även går att göra en provberäkning.
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!