Är kopparspiralen orsak till att jag får svamp?

Jag är en kvinna som är 43 år och har en kopparspiral sedan många år. Jag har problem med att jag ofta drabbas av svamp...

Jag är en kvinna som är 43 år och har en kopparspiral sedan många år. Jag har problem med att jag ofta drabbas av svamp i underlivet och misstänker att kopparspiralen är boven. Ska jag ta bort spiralen och prova ett annat preventivmedel?

Gynekolog Ingrid Emgård svarar:

En spiral behöver bytas med jämna mellanrum, både för den preventiva effektens skull och för att förhindra exempelvis infektioner. Den tidsperioden verkar du ha överskridit med god marginal.
 Av den stora mängd olika underlivsinfektioner vi kan råka ut för tillhör svampinfektioner de allra vanligaste. Icke kroppseget material av alla slag, till exempel en spiral, irriterar slemhinnan och kan öka risken för infektioner.
 Jag tycker du ska boka tid till en preventivmedelsmottagning för hjälp med att plocka bort din spiral. Svampen behöver behandlas så att du är helt besvärsfri innan du tar ställning till nytt preventivmedel. Förslagsvis låter du det sedan gå en menscykel innan du sätter in ett nytt livmoderinlägg, av koppar eller en så kallad hormonspiral.
 Jag tycker ändå att en spiral kan vara preventivmedlet att föredra för dig eftersom det tidigare verkat fungera utan problem under många år. Givetvis kan du om du vill välja ett annat preventivmedel och för- respektive nackdelar med olika sorter kan du diskutera med preventivmedelsrådgivaren.

Scroll to Top