Vad ska vi säga till barnen vid separationen?

Jag undrar vad man inte får säga till ett barn vid en separation. Min man och jag är de bästa vänner och vi är helt...

Jag undrar vad man inte får säga till ett barn vid en separation. Min man och jag är de bästa vänner och vi är helt överens om separationen men vi är rädda för att säga fel saker till barnen om anledningen till separationen. Vi har en tjej på 6 år och en kille på snart 3 år. Hjälp oss med vad man absolut inte får säga.
Familjerådgivare Ingrid Winterhof svarar:

Jag vill börja med att gratulera till vänskapen mellan dig och maken trots ert beslut om separation. Jag vill inte låta som en olyckskorp men ibland händer det att makar går in i en separation som bästa vänner och på vägen kärvar det till sig och vänskapen naggas i kanten. Det gäller att se upp för fällor längs vägen. Å andra sidan har jag också sett separationer som varit fungerande hela vägen och där parterna har ett varmt och vänskapligt förhållande även efter många år. Jag hoppas att ni ska tillhöra den sistnämnda kategorin. Så länge du och maken respekterar, har förtroende för och vill varandra väl – så länge tror jag också att ni kan lita på ert sunda förnuft när det gäller barnen.

Ibland tar barn på sig skuld i samband med skilsmässa och det är bra om de vuxna kan ta ansvaret redan från början för att i möjligaste mån utesluta skuldkänslor hos barnen. Er son är snart 3 år och för liten för att egentligen förstå vad som händer men han tolkar ert kroppsspråk och era röster. Er dotter på 6 år tycker jag att ni gemensamt ska prata med och berätta om ert beslut att leva på olika håll. Ni bör tala om för henne att ni båda älskar henne, att ni båda fortfarande är och alltid kommer att vara hennes mamma och pappa. För att underlätta då barnen är så pass små som era barn kan det vara bra om ni då och då träffas gemensamt, fikar tillsammans eller gör någonting annat som ni trivs med allesammans. På så sätt får barnen en visuell bild och en upplevelsebild av att mamma och pappa inte är ovänner och att de kan vara tillsammans även om de lever på olika håll.

Ibland är vår iver så stor när vi vill underlätta för barnen att vi helt enkelt ”tar i” för mycket och gör en höna av en fjäder. Många barn i er dotters ålder är nöjda med en kort och enkel förklaring som anledning till att mamma och pappa inte bor under samma tak längre. Hur barnen sedan ska uppfatta skilsmässan beror på hur du och maken kan samarbeta kring barnen framöver. Vissa riktlinjer finns som t.ex. att du och maken inte talar illa om varandra inför barnen, att ni inte lierar er med barnen gentemot motparten, att ni försöker ha samma grundregler så att barnen känner sig trygga och inte kan manipulera någon av er – att ni vuxna fattar beslut tillsammans och har direkt kontakt och inte låter kontakten ske via barnen.