• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Är hjärtslag och puls inte samma sak?

  För ca 2 månader tillbaka blev jag sjuk och min läkare på vårdcentralen skickade mig med remiss till akuten. Jag hade ett blodtryck på 230/90 trots att jag tog medicin mot högt blodtryck. En läkare lyssnade då på mitt hjärta och sa att det slog lugnt och bra.

  Nu till min fråga: själv hade jag upplevt att pulsen slog ojämnt. Ibland blev det ett uppehåll, sedan skenade pulsslagen iväg så snabbt att det var omöjligt att räkna dem. Min puls var alltså mycket ojämn. Men är det inte så att hjärtats rytm är detsamma som pulsens slag? Pulsen skulle väl vara lugn och jämn om hjärtat slog lugnt? Eller har jag fel, finns det inget samband?

  Jag kan tillägga att jag hade fel på sköldkörteln, den jobbade för högtryck och gav överproduktion av hormoner.
  Doktor Helge Löfberg svarar:
  Visst har du rätt. Pulsen och hjärtslagen hör samman. Pulsen är den våg av blod som strömmar ut i pulsådrorna varje gång hjärtat drar ihop sig. När hjärtat slår extra stora slag känns pulsen tydligare. Samtidigt så stiger blodtrycket. Omvänt sjunker blodtrycket om hjärtat pumpar lite blod och då är det svårare att känna sin puls.

  Pulsen uppfattas bäst om man känner vid handledens insida strax ovanför tummen. Det fordrar en viss vana att känna igen och kontrollera pulsslagen och det är lättast när musklerna kring handleden är avslappnade.

  Om du verkligen kände att din puls skenade och var oregelbunden så måste ditt hjärta slagit ojämnt just då. Kanske hade ditt hjärta rättat till sig och återfått en lugn rytm när du senare var på akuten. Det finns flera sorter av ojämn hjärtrytm. Vissa uppträder anfallsvis och ger hjärtklappning, andra gör att hjärtat slår för långsamt. Vanligast i din ålder är det som kallas förmaksflimmer. Då kommer hjärtslagen lite snabbare och mera oregelbundet. Ibland är hjärtat helt fyllt med blod när det slår och då känns pulsslaget tydligt. Andra gånger har hjärtat innehållit mindre mängd blod och pulsslaget blir då svagare och svårare att känna.

  Om din sköldkörtel bildar för mycket hormon och stressar på ämnesomsättningen så ökar hjärtats arbete. Då är det vanligt att få snabb puls, oregelbunden hjärtrytm och högt blodtryck. Sannolikt är det detta som är den bakomliggande orsaken till dina besvär. En sådan rubbning i sköldkörteln kallas ibland giftstruma och kan behandlas med speciella dämpande tabletter eller med radiojod och operation. Sköldkörtelns funktion bör sedan följas under flera år framöver.

  Doktorn kontrollerar lättast dina hjärtslag och din hjärtrytm genom att lyssna på hjärtat genom s k stetoskop mot bröstet och ta EKG. Bäst är att du direkt frågar vid nästa läkarbesök om ditt hjärta verkligen slår lugnt och bra eller om det går för fort eller oregelbundet. Du bör även fortsätta mäta ditt blodtryck i framtiden eftersom ditt maxvärde 230 är alldeles för högt. Kanske var det en tillfällighet och berodde på stress och för mycket sköldkörtelhormon. I så fall blir blodtrycket också bättre när din sköldkörtel kommit helt i balans.
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!