• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • De flesta botas om Hodgkins upptäcks i tid

  Jag undrar hur prognosen är för en person över 60 som fått sjukdomen Hodgkins lymfom? Vad finns det för behandlingar? Varför får man sjukdomen? Tacksam för svar.
  Doktor Helge Löfberg svarar:
  Den åkomman du frågar om, Hodgkins sjukdom, är en elakartad tumörsjukdom i lymfkörtlarna. Den drabbar framför allt ungdomar i 20-årsåldern och äldre personer över 50 år. Ca 200 svenskar insjuknar varje år. Symtomen är stora svullna lymfkörtlar på halsen och kraftig trötthet med sjukdomskänsla. Avmagring samt nattlig svettning och klåda hör också till bilden. Diagnosen ställs genom datorröntgen och vävnadsprov.

  Varför man får Hodgkins lymfom vet ingen säkert. Kanske är det ett virus som sätter igång det hela. Tumörforskarna menar att bara en mycket liten del av tumörernas innehåll består av elakartade celler. Resten, d.v.s. huvuddelen, utgörs av kroppens eget uppmobiliserade cellförsvar. Själva tumörcellen tror man är en förändrad vit blodkropp.

  Behandlingen beror på om sjukdomen är spridd i kroppen eller bara finns på några få ställen när den upptäcks. Om tumörens utbredning är lokal och begränsad ges strålbehandling och då botas nästan alla drabbade. Vid spridd sjukdom ges i stället en blandning av fyra cellhämmande medel som förkortas ABDV efter de här medicinernas begynnelsebokstäver. Vid svåra återfall kan man hos lite yngre patienter behandla hårdare genom att först tappa av och spara en del av patientens blod och benmärg. Sedan ges de starka läkemedlen i förhöjd femdubbel dos och slår ut allt — såväl cancer som normala friska blodbildande celler. Efteråt får patienten tillbaka sina sparade blod- och benmärgsceller genom dropp. Man kan säga att den sjuke ger sig själv en livräddande transplantation av egna stamceller. Utan ett sådant förfaringssätt hade hon/han inte överlevt den tuffa cellgiftkuren.

  Du undrar över prognosen vid Hodgkins sjukdom. Ja, om åkomman upptäcks någorlunda tidigt, om patienten mår hyggligt och om den mikroskopiska tumörbilden är gynnsam (vilket den lyckligtvis oftast är), då botas åtminstone 85 procent av de sjuka. Detta är ett stort medicinskt framsteg jämfört med tidigare då Hodgkins sjukdom nästan var en dödsdom. Även de som fått en svår form av sjukdomen har nu goda möjligheter att bli bättre. Åldersgränserna för intensiv behandling flyttas ständigt uppåt och snart får 70-åringar samma behandling som man tidigare reserverade för dem som var under 50 år.

  Thomas Hodgkin, som gett namn åt den här tumörsjukdomen, var en engelsk läkare som redan 1832 beskrev hur lymfkörtlarna och mjälten kunde vara sjukligt förstorade. Under de 170 åren som gått har kunskapen ökat. Cancerläkarna skiljer nu på "Hodgkins sjukdom" och "Non-Hodgkin lymfom", en annan liknande tumörsjukdom. Den indelas i ett 20-tal underordnade varianter som alla bär olika namn, vilket kan vara ganska knepigt även för läkare att förstå sig på.
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!