Varför får man inflammation i regnbågshinnan?

Min son har haft besvär med regnbågshinnan i ögat några gånger. Läkarna säger att det kommer för ofta. Vad kan detta bero på? De har...

Min son har haft besvär med regnbågshinnan i ögat några gånger. Läkarna säger att det kommer för ofta. Vad kan detta bero på? De har tagit en massa blodprover och röntgat lungorna.

Ett blodprov visade HLA B27. Vad är detta? Jag vill gärna få veta vad detta kan leda till. Har inte hört talas om något liknande. Går det att bota och göra något åt detta med medicin?

Min son blir lätt andfådd när han går fort. Han är lite överviktig också. Jag är orolig över vad det kan vara för sjukdom han har. Det verkar ju som om både lungorna och blodet har med detta att göra.

Doktor Helge Löfberg svarar:

HLA B27 är ingen sjukdom utan en speciell medfödd vävnadstyp, som blodprovet visade att din son har. Det innebär att immunförsvarets vita blodkroppar har lättare att reagera och därför någon gång kan orsaka inflammation och sjukdom. Dit hör just regnbågshinneinflammation, men ibland också Bechterews sjukdom med värk i korsryggen och stel rygg, samt några andra reumatiska åkommor.

Inflammation i ögats regnbågshinna ger värk, röd ögonvita och känslighet för ljus. Helst vill man blunda med det sjuka ögat. Regnbågshinnan, som också kallas iris, sitter runt pupillen och reglerar hålets storlek, ungefär som en bländare i en kamera. Den kan innehålla olika mycket färgpigment, vilket avgör om ögat är brunt, grönt, blått eller kanske grått.

Bakom regnbågshinnan sitter en muskel som ställer in linsen så att man ser skarpt. Ofta är muskeln inflammerad samtidigt som regnbågshinnan och då gör det ont att fokusera blicken och ställa in ögonlinsen för skarpsyn. Om inflammationen, eller iriten som doktorn brukar säga, blir långvarig kan regnbågshinnan löda fast på linsen så att pupillen blir kantig och trycket i ögat stiger eller sjunker. Ögonläkaren brukar vilja kontrollera det sjuka ögat regelbundet och behandla det med kortisondroppar och ev. kortisontabletter samt ögondroppar som vidgar pupillen. Mörka glasögon skyddar ögat mot ljus och värktabletter hjälper mot smärtan. Precis som du skriver så kan inflammationen ibland återkomma flera gånger. I regel är det endast ett öga som är drabbat.

Många gånger är det svårt att fastställa orsaken till inflammationen. Man vet att reumatiska sjukdomar samt kroniska inflammationer i tarmen eller urinvägarna kan vara förknippade med irit. Ofta skyller man på ett överaktivt immunförsvar, som kan ha samband med din sons medfödda vävnadstyp.

Att läkarna röntgade och kontrollerade lungorna på din son kan bero på att de ville utesluta att han led av en säregen sjukdom som heter sarkoidos och som kan ge kronisk inflammation i lungor, lymfkörtlar, hud, regnbågshinnor och en del andra organ. Om lungorna är drabbade kan man bli kortandad men annars har inte andfåddhet något direkt samband med inflammation i ögats regnbågshinna.

Scroll to Top