• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Vad är en druvbörd?

  Då min dotter var 20 år blev hon gravid. Tyvärr slutade graviditeten med något jag tror hade benämningen druvbörd. Hon blev skrapad och fick dessutom någon slags injektion. Varför? Nu undrar jag hur detta fungerar och vad som egentligen hände. Kommer hon i framtiden att kunna fullfölja en graviditet? Jag tror också att man talade något om blodgrupper, att hon och hennes sambo hade olika Rh-faktorer. Snälla, förklara detta.
  Gynekolog Ingrid Emgård svarar:
  Druvbörd, eller på läkarspråk mola hydatidosa, är en onormal graviditetsutveckling som kan påvisas redan i 5-6 graviditetsveckan men oftast inte upptäcks förrän betydligt senare. I livmodern sker en snabb tillväxt av vätskefyllda blåsliknande bildningar som kan växa till en volym av 2-3 liter. Blåsorna hänger samman med bindvävssträngar och det hela ser ut som en druvklase - därav den svenska benämningen "druvbörd".

  Vid en mola förekommer ofta diffusa smärtor nedtill i buken beroende dels på den snabba tillväxten och utspänningen av livmodern, dels på smärtsamma sammandragningar då livmodern försöker stöta ut druvbörden. Vanligt är ett mycket tidigt och mycket uttalat graviditetsillamående samt också stigande blodtryck under den första delen av graviditeten. Blödningar kan uppträda tidigt men debuterar oftast inte förrän i tredje eller fjärde månaden. De kan då komma plötsligt och vara mycket kraftiga men även långdragna, blodiga flytningar förekommer.

  Ultraljudsscreening finns i hela landet och erbjuds alla gravida kvinnor, vilket har inneburit att det numera är sällsynt med en odiagnostiserad mola efter vecka 16. En mola kan ses vid en ultraljudsundersökning så tidigt som i sjunde graviditetsveckan. Anledningen till ett så tidigt ultraljud kan vara hotande missfall eller misstanke om att en graviditet inte utvecklas normalt. Diagnostiserad mola innebär omedelbar åtgärd. Det finns nämligen en liten risk för att druvbörden inte är helt godartad.

  Efter provtagning och kompletterande undersökningar avlägsnas druvbörden antingen genom en skrapning eller, om detta inte går att genomföra, en bukoperation. En noggrann mikroskopisk undersökning av allt material sker sedan. Alla patienter som behandlats för en mola efterkontrolleras med undersökningar och provtagningar med vissa mellanrum upp till åtminstone ett år. Under det året bör en ny graviditet undvikas. Har allting utvecklats normalt finns sedan ingen medicinsk anledning att din dotter inte skulle kunna fullfölja både en och flera helt normala graviditeter. Det har hon säkerligen diskuterat och fått besked om av den gynekolog som haft hand om henne.

  Beträffande de injektioner hon fick i samband med skrapningen kan det handla om ett medel som drar samman livmodern. På grund av att livmodern varit kraftigt utspänd är det vid en mola mycket vanligt med en slapp livmoder och rikliga blödningar under och efter operationen. Det kan också handla om antibiotika för att få snabb effekt, infektioner är en relativt ofta förekommande komplikation vid druvbörd.

  Något samband mellan mola och blodgrupp/Rh finns inte. Däremot kan det vara så att din dotter är Rh-negativ och hennes sambo Rh-positiv. I så fall har hon inom 72 timmar efter ingreppet fått ett specifikt gammaglobulin, s k anti-D, för att förebygga Rh-immunisering som annars skulle kunna innebära risker för barnet vid en kommande graviditet. Ända sedan 70-talet ges i vårt land anti-D till alla Rh-negativa mödrar efter födseln av Rh-positiva barn, efter missfall, aborter, fostervattenprov samt efter olika ingrepp och skador i buken.
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!