• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Min man vill inte skiljas - men det vill jag!

  Jag vill skiljas men det vill inte min man. Jag har tagit upp frågan men han går bara undan och vill inte tala om det. Vi har inga barn.

  Som det är nu lever vi två separata liv och har egentligen ingenting gemensamt. Var och en har sina intressen och sitt umgänge. Det finns ingen annan man i mitt liv - ännu är väl bäst att tillägga. Samtidigt vill jag inte att det ska gå så långt att vi blir elaka mot varandra utan kan skiljas som vänner.

  Hur förfar man om endast en av parterna i ett äktenskap vill skiljas? Går skilsmässan igenom ändå och hur lång tid tar det i så fall?
  Familjerådgivare Kerstin Bohm svarar:
  Att komma fram till ett beslut om att vilja skiljas är ofta en process som är mer eller mindre långdragen. Det är inte alltid två makar samtidigt kommit lika långt i denna process och därför kan en skilsmässa - eller tal om skilsmässa - upplevas som en stor kris, som utmanar vår upplevelse av sårbarhet, övergivenhet och känsla av att inte duga. Det är naturligtvis viktigt att vi hittar ett forum för att prata om dessa starka känslor, så att de inte obearbetade följer med oss i livet och eventuellt belastar nya relationer.

  Generellt är det ju så att när makar är överens om skilsmässa, så vänder man sig gemensamt till advokat eller tingsrätt för att få genomfört en sådan. De makar som är oense om skilsmässa, eller tidpunkten för en sådan, har oftast mycket god hjälp av att vända sig till den kommunala familjerådgivningen. Här finns möjlighet att få sätta ord på sina känslor av t ex ilska och förtvivlan liksom den andre parten får chans att utveckla sina motiv för önskan om separation. Båda får tillfälle att tydliggöra sig för både varandra och sig själva. Familjerådgivarens uppgift är inte att försöka få någon att ändra sitt beslut utan att hjälpa parterna att förstå och bli förstådda. Ibland kan sådana samtal leda fram till en försoning som kan innebära att parterna vill försöka på nytt igen - men det vanligaste resultat är att de skiljs med större medvetenhet och utan att vara bittra fiender. Det bästa är naturligtvis om makarna gemensamt besöker familjerådgivningen, men det finns också möjlighet för den som så önskar att komma ensam.

  Om kontakt med familjerådgivningen av olika skäl inte är möjlig, så har den som önskar skilsmässa alltid möjlighet att ansöka om sådan i tingsrätten. Han eller hon skickar då in en ansökan och anhåller om att rätten dömer till äktenskapsskillnad mellan makarna. Ansökan kommer då bara att vara underskriven av en av makarna, och ska åtföljas av personbevis och ansökningsavgift. Denna kan skickas till eller personligen inlämnas till rätten. Rätten kommer därefter att tillskriva den andre maken med anledning av ansökan. Ingen part kommer av rätten att "dömas" till samlevnad med någon man inte kan eller vill leva ihop med. Finns inga barn under 16 år behövs ingen betänketid. En eller båda parter kan ändå uttrycka önskan om betänketid på minst ett halvt år. Hur lång tid skilsmässan tar är naturligtvis också avhängigt av hur mycket den andra parten förhalar ärendet. Skriver båda under ansökan tar ärendet ofta inte mer än en expeditionstid på några veckor.
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!