• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Hur ska jag bli av med min uretrit?

  Jag har fått diagnosen uretrit. Har genomgått behandling med salva (ögonsalva) samt med något som jag uppfattade heta något med "silver" vilket skulle fräta bort bakterier i urinröret. Detta har ej hjälpt. Äter nu Trimetoprim 100 mg men har inte blivit bättre. Jag äter dessutom olika receptfria tabletter som lindrar för stunden. Jag är 57 år och tar också östrogentablett Aktivelle. Hur har jag fått min sjukdom? Finns det någon ytterligare behandling?
  Gynekolog Ingrid Emgård svarar:
  Oftast drabbas både blåsan och urinröret vid infektioner i nedre urinvägarna. Ibland kan infektionen vara lokaliserad till enbart urinblåsan, s.k. blåskatarr. Symptomen är typiska med täta urinträngningar, sveda och smärta vid vattenkastning samt ofta också blod i urinen. Något mera sällsynt är att infektionen är isolerad till urinröret, att det föreligger en uretrit. Symptomen är i stort sett lika men vid en uretrit är dessutom smärtor och ökade besvär efter samlag mycket vanliga. Vid en undersökning genom slidan kan man ofta få fram en avgränsad tydlig smärtökning längs urinröret.

  Urinvägsinfektioner kan vara både akuta och kroniska. Undersökningar, fortsatta utredningar och behandling beror på dels detta, på patientens ålder och på tidigare sjukhistoria. Vid en infektion i urinblåsan finner man oftast bakterier och kanske också blod i urinen. Vid kronisk blåsinfektion hittar man nästan alltid typiska förändringar vid en s.k. uretrocystoscopi (då man ser direkt in i blåsan genom ett smalt "tittrör") eller vid en njur- och blåsröntgen.

  Vid en kronisk uretrit är sjukdomsbilden i stort sett densamma men man hittar sällan några undersökningsfynd som bekräftar sjukdomen, som t.ex. bakterieväxt. Orsaken är att det oftast inte handlar om en infektion inuti själva urinledaren utan om en utbredd kronisk infektion i små gångar i vävnaderna runt urinröret. Det kan bli små varansamlingar som ibland töms ut i urinröret och ger de typiska besvären. Det är inte ovanligt att detta sker i anslutning till samlag. De bakterier som finns i gångarna är ofta svåra att isolera och typbestämma. De är ofta av annat slag än de som brukar förekomma vid infektioner i urinrör och blåsa. Ett sätt att fånga dem är att ta olika slags odlingar direkt efter massage av vävnaderna runt urinröret.

  Uretriter kan vara mycket svåra att behandla effektivt. Behandling med silvermeten som du fått är ett sätt att försöka komma åt gångsystemet och de instängda infektionshärdarna genom en ytlig "etsning" av slemhinnan i urinrör och blåsa. Det finns också andra metoder att behandla kroniska uretriter. Mitt råd är att du beställer tid hos en urologspecialist. Under väntetiden är det bra om du fortsätter med den behandling du har.
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!