• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Finns någon bättre hjälp mot carcinoid?

  Min 73-årige make opererades i oktober -97 för en cancertumör som heter carcinoid. En bit av tunntarmen togs bort och operationen gick bra, men tumören satt så illa att man inte fick bort den helt. Han får Infrona och Sandostatin och mår relativt bra. Men problemet är att han har diarréer, vilket vi vet hör till sjukdomen. Det är jobbigt att hinna till toaletten, särskilt om han är ute och går. Han genomgår datortomografi två gånger om året och det har inte varit någon försämring. Han behandlas på onkologiska kliniken vid vårt hemlasarett. Nu undrar jag om det vore bättre att söka till universitetskliniken som vi tillhör? Finns det något nytt inom forskningen som kan hjälpa min man med hans oroliga mage? Kan tumören kapsla in sig?
  Doktor Helge Löfberg svarar:
  När man har drabbats av en långvarig allvarlig sjukdom så är det viktigt att få en så god kontakt som möjligt med sin doktor. Behandlingens kvalitet är beroende av att patient och anhöriga får förtroende för läkaren och att alla är överens om den lämpligaste behandlingen. Så om din man har blivit väl omhändertagen på sitt hemlasarett är det nog bäst att behålla kontakten med doktorn där. Att byta till ett nytt lasarett långt hemifrån innebär oftast mer besvär. Det sker ett nära samarbete mellan onkologläkarna som behandlar cancer på de olika sjukhusen i landet. De utbyter hela tiden nya erfarenheter och kunskaper med varandra.

  Din mans tumör, carcinoid, bildar speciella hormoner som ger diarré, magknip och ibland kanske också anfall av rodnad i ansiktet och blodtrycksfall. Den behandling han får stärker immunförsvaret (Introna) och bromsar hormonbildningen (Sandostatin) och används på alla större sjukhus i Sverige. Det forskas i dag mycket om nya cancermediciner som ska utplåna alla nybildade små blodkärl inne i cancertumörer. Utan nya blodkärl växer inte tumörerna. Ännu så länge är de nya medicinerna på utprovning och erfarenheterna på människor är begränsade. Men inom några år hoppas onkologläkarna att det kommer läkemedel utan allvarliga biverkningar som får cancer att sluta växa.

  Så länge en cancer är mindre än några millimeter och inte växer kan man säga att den är dold eller inkapslad. Då ger den inte några symtom och man känner sig frisk. Din mans tumör är speciell eftersom den bildar hormoner som ger extra mycket besvär. Om din man är mycket plågad av sina diarréer tycker jag att han ska fråga sin doktor om det finns någon ytterligare hjälp att få.
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!