• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Finns det risker med kraftig dosering av Ovesterin?

  Jag läser med stort intresse din spalt i HJ, bl.a. om östrogenbehandling efter klimakteriet, och vill bara berätta lite om mina erfarenheter.

  För sju år sedan fick jag små blödningar. Det var både sparsamma och sporadiska. Men för att skingra min oro gick jag till en gynmottagning. Det konstaterades att jag hade torra slemhinnor och jag fick remiss till sjukhuset för ultraljud, vilket inte visade något anmärkningsvärt. Jag blev rekommenderad Ovesterin vagitorier men blödningarna fortsatte. Jag kontaktade gynmottagningen och fick rådet att öka dosen. Någon risk för överdosering var det inte, sa man.

  Ett år senare kom jag på återbesök. Men då visade ultraljudet att det inte var sleminnorna som var problemet utan något längre upp. Jag remitterades för skrapning och de prov som då togs visade att jag hade cancer i livmodern. Operationen som gjordes några veckor senare gick bra och någon efterbehhandling behövdes inte.

  Men det jag vill ha sagt är att när jag blev rekommenderad vagitorier så sades inget om gulkroppshormon. Jag har ofta undrat om cancern redan fanns där vid den första ultraljudsundersökningen, trots att jag då fick ett annat besked. Eller uppstod cancern efter den kraftiga doseringen av Ovesterin?

  Enligt det du tidigare skrivit i denna spalt och vad jag också hört från andra gynekologer så ska man vid användande av östrogen samtidigt ta gulkroppshormon, annars finns risk för cellförändringar och på sikt cancer. Och att drabbas av cancer är en mycket svår upplevelse.
  Gynekolog Ingrid Emgård svarar:
  Det kan vara många som har samma funderingar som du kring östrogen och gulkroppshormon. Det finns tre huvudgrupper av östrogen där effekten kraftigt skiljer sig: Så kallade lågpotenta östrogener som är c:a 10 ggr svagare än de medelpotenta som i sin tur är 10 ggr svagare än de högpotenta (potens = styrka, kraft). Vid allmänna klimakteriebesvär såsom svettningar, vallningar, sömnbesvär, irritabilitet, nedstämdhet etc ordineras medelpotenta östrogenpreparat där dosen anpassas efter besvärens svårighetsgrad. En av effekterna är att även slemhinnan i livmodern stimuleras och tillväxer på samma sätt som tidigare år när menstruationscyklerna var normala. Då producerades tillräcklig mängd av både östrogen, för att varje månad bygga upp slemhinnan, och gulkroppshormon, för att sedan bryta ner och stöta ut slemhinnan genom mens.

  I klimakteriet uppstår inte bara brist på östrogen utan också på gulkroppshormon. En viss mängd gulkroppshormon behövs för att bryta ner östrogenstimulerad livmoderslemhinna så att den inte fortsätter att växa okontrollerat, kanske med risk för att så småningom utveckla cellförändringar. Det är av den anledningen man vid östrogenbehandling med denna typ av preparat även måste tillföra gulkroppshormon. Lågdospreparaten har en mycket god effekt vid behandling av hud och slemhinnor i underlivet och används alltid i första hand om torrhet och irritation här är det enda problemet. Ovesterin och Dienoestrol är de mest lågpotenta av östrogenpreparaten. Används de som lokalbehandling i form av vagitorier, kräm eller salva är det bara en obetydlig del som passerar igenom hud och slemhinnor.

  Lågdospreparat har därför ingen effekt på allmänna övergångsbesvär. De har heller inte någon förebyggande effekt mot t.ex. benskörhet och hjärtinfarkt. Och de är alltför svaga för att påverka livmoderns slemhinna. Eftersom de här preparaten inte stimulerar slemhinnorna inne i livmodern behöver heller inte gulkroppshormon ges. Att du under en period använde mer Ovesterin än ordinerat har inte påverkat utvecklingen av cancerceller i din livmoder. Östrogendosen var ändå alltför svag. Du skulle även utan behandlingen ha fått din livmodercancer.

  Jag kan inte svara dig på din fråga om det kan ha funnits förändringar vid första ultraljudet. Livmoderslemhinnan har varit tunn och eventuella förändringar för små för att kunna ses vid undersökningen. I annat fall hade skrapningen utförts direkt. Tunn, irriterad slemhinna i slidan stämde väl med dina dåvarande besvär. Sjukdomen var också i ett mycket tidigt skede när du något år senare fick din cancerdiagnos. Enbart operation var tillräckligt och några kompletterande behandlingar behövdes aldrig.

  Livmoderkroppscancer har en mycket god prognos. Efter fem år behövs inte ens några kontroller längre. Kanske kan du nu försöka att så småningom lämna allt detta bakom dig och vänja dig vid att du faktiskt är frisk. Har du kvar dina hud- och slemhinnebesvär i underlivet kan du lugnt börja använda Ovesterin igen även om du en gång haft cancer.
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!