• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Äntligen vaccinerad! Kan jag leva som vanligt nu?

  Nu är större delen av Sveriges befolkning vaccinerad mot covid. Vad innebär då det? Blir livet som vanligt igen? Rolf Gustafson, docent i infektionssjukdomar och specialist i klinisk immunologi, svarar på några angelägna frågor.

  Äntligen vaccinerad! Kan jag leva som vanligt nu?
  Rolf Gustafson svarar på frågor om vaccin mot Covid-19 | Foto: Hugo Thambert, TT

  1. Nu när så många är vaccinerade, kan livet återgå till det normala?
  – Nej, det finns goda skäl att fortsätta att vara försiktiga och följa ­råden från Folkhälsomyndigheten. Vi behöver försäkra oss om att smittspridningen fortsätter att minska. Det finns infektionskänsliga personer som på grund av sjukdom eller läkemedelsbehandling inte kunnat vaccinera sig eller inte fått ett fullgott skydd trots att de blivit vaccinerade. Sedan är jag tråkig och tycker att vi ska vara mycket återhållsamma med utlandsresor under hösten. I många länder har man ännu inte kommit lika långt med sin vaccinering.


  2. Hur skyddad är man om man är vaccinerad?
  – Har man fått sina två doser har man utvecklat ett mycket bra skydd mot allvarlig infektion och behöver inte hamna på sjukhus och i värsta fall dö. Dock kan man om oturen är framme få en lindrig luftvägsinfektion. Det är inte så allvarligt för den drabbade, men man kan ju riskera att smitta personer som inte är vaccinerade.


  3. Kan vi kramas och ta i hand?
  – Även här måste jag vara tråkig och säga: Avvakta! Vi måste för allas vår skull förvissa oss om att smittspridningen kraftigt går ner först. Många kommer nog att välja att fortsätta med alternativa hälsningsceremonier.


  4. Kan vi bära på smitta och smitta andra trots att vi är vaccinerade (och kanske inte ens känner oss sjuka)?
  – Jo, det kan nog ske även om det är mindre vanligt. Men är man symtomfri hostar och nyser man ju inte heller så smittspridningen blir begränsad.


  5. Hur ofta kommer vi behöva ta nytt vaccin?

  – Vi vet inte riktigt hur ofta vi kommer att behöva fylla på vårt vaccinskydd. Man följer nu en stor grupp vaccinerade och genom upprepade blodprover ser man när antikroppnivåerna börjar sjunka. Det kommer att hjälpa oss förstå när det kan vara dags för en påfyllnadsspruta. Situationen kan bli annorlunda och behöva påskyndas om det uppstår nya varianter av coronaviruset. Då kan vaccinet behöva uppdateras och förändras så att det skyddar även mot dessa.


  6. Vad händer om viruset fortsätter att mutera?
  – De mutationer som hittills skett har ännu inte förändrat vaccinets skyddseffekt. Detta följer man mycket noggrant och olika virusstammar från hela världen undersöks ingående. Det finns en mycket hög beredskap för att på kort tid utveckla nya anpassade vacciner om så skulle behövas.


  7. Kommer vi att behöva vaccinera oss resten livet?
  – Sannolikt under de kommande åren. Sedan vet ingen vad som händer men jag håller det inte för otroligt att så måste ske under överskådlig tid. Virus försvinner ju inte men vi kan lyckas hålla det i schack.


  8. Måste vi alltid vara försiktiga även i framtiden, till exempel när vi reser till andra länder?
  – Ja, vi får inte glömma bort alla andra allvarliga infektionssjukdomar som finns i många länder dit vi gärna ­reser. Vi kan också vara helt säkra på att nya allvarliga pandemier kommer att uppstå oavsett om det rör sig om coronavirus eller mer sannolikt influensavirus som riskerar att äventyra liv och hälsa. Om detta sker om ett eller 25 år går inte att förutspå, men det kommer att ske.


  9. Kan vissa mediciner "krocka" med covidvaccin?
  – Vissa läkemedel dämpar immunförsvaret, till exempel mediciner som tas vid reumatiska sjukdomar. Då kan skyddseffekten efter vaccination bli sämre. Prata med din läkare om detta är aktuellt. Man ska inte heller vaccinera sig mot andra sjukdomar en vecka före eller en vecka efter att man covidvaccinerat sig. Om biverkningar skulle uppstå vill man kunna koppla det till "rätt" vaccin.


  10. De som av olika skäl inte vaccinerar sig, kommer de förr eller senare att få covid?

  – Lyckas vi begränsa smittspridningen genom att tillräckligt många vaccinerar sig och att många tidigare haft infektionen uppnår vi till slut flockimmunitet. Det gör att även ovaccinerade personer skyddas av oss andra. Genom att vi låter vaccinera oss skyddar vi inte bara oss själva utan även våra ovaccinerade medmänniskor. En onekligen solidarisk handling.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!