AnnKi tränade bort sina sura uppstötningar

25 års tid har AnnKi Örnberg haft så stora problem med halsbränna och sura uppstötningar att hon både har drabbats av svåra sväljsvårigheter och tvingats sluta upp med sin älskade sång. Men redan efter tre veckors träning av diafragman klingade hennes besvär av betydligt.

En vetgirig person. Så beskriver AnnKi sig själv – framför allt när det kommer till den egna hälsan. Kanske var det det som fick henne att plocka fram den där gamla journalluntan från 1994 och börja bläddra för en tid sedan.

– Redan då hade jag besvär med halsbränna och sura uppstötningar och jag fick göra gastroskopi som visade både reflux och diafragmabråck. Men det var ingen som sa det till mig då utan jag fick bara recept på Novalucol och annat för att dämpa det temporärt. Nu i efterhand inser jag ju att det bara var symtomen och inte orsaken bakom mina besvär de där medicinerna hjälpte mot.

Besvären kom tillbaka
Och mycket riktigt kom besvären tillbaka med förnyad styrka så snart AnnKi slutade ta tabletterna.
– Jag sjunger mycket och plötsligt blev jag hes och tappade rösten trots att jag inte var förkyld. Det kändes som om någon höll på att strypa mig och jag fick en remiss till öron- näsa- halskliniken. Det visade sig att mina tonsiller tryckte vid struplocket. Jag blev orolig att det var något canceraktigt men fick lugnande besked och de hyvlade lite försiktigt med laser för att inte skada mina stämband.

Men under loppet av tre år fick AnnKi tillbaka precis samma besvär och tvingades genomgå fyra liknande laseroperationer. Detta skadade till slut hennes sväljreflex vilket gjorde att hon ständigt satte i halsen och fick svårt att äta bröd, kött och annat svårtuggat.

– Då sa läkaren att orsaken till att det växer hela tiden är påverkan av magsyra. Även om jag inte längre kände av det på grund av tabletterna. Det enda man kan göra för att förhindra att detta händer är att äta syrahämmande mediciner och läkaren tyckte att det ”får du nog äta livet ut”. Sedan dess har AnnKi ätit 40 mg Omeprazol varje dag i 13 års tid.

Hon har läst om biverkningarna och oroat sig en hel del över dem. – En av dem är sömnproblem och det har jag. Sedan är det ju det här med cancer också som jag har oroat mig mycket för.

År 2017 fick AnnKi plötsligt en fruktansvärd hosta utan att vara förkyld. Hon kontaktade vårdcentralen men fick först inte komma. När hon till slut fick en tid precis vid jul kom beskedet att det kunde röra sig om en tumör. Hon jagade förtvivlat sitt resultat på den svalgröntgen hon fick göra dagen före julafton och hamnade till slut på akuten med hjärtrusningar till följd av all stress.

– Då tittade läkaren äntligen på röntgenplåtarna och konstaterade en utbuktning på matstrupen. Det var förklaringen till att det hela tiden trycker och är så obehagligt. Maten fastnade långt upp i bröstkorgen på mig.

Ungefär i den vevan läste AnnKi om en ny metod för att träna upp svalget för att komma tillrätta med den typen av refluxbesvär som hon led av. Tanken på att slippa medicinera och i stället själv kunna påverka hälsan i rätt riktning kändes lockande.

– Jag tränade först lite sporadiskt men jag blev snabbt motiverad och började följa anvisningarna till punkt och pricka.

Klumpen var borta
Tre veckor senare var känslan av en klump i halsen helt borta. En överlycklig AnnKi tog med sig svalgtränaren till läkaren men blev inte alls bemött på det sätt hon hade trott.

– Han var inte alls intresserad och bad mig gå ut ur rummet. Han hade inte tid med sånt och var väldigt otrevlig.

Och när det var dags för det uppföljande besöket på öron- näsa- halsmottagningen var alla AnnKis problem som bortblåsta. Inte heller där hade någon hört talas om att den typen av besvär AnnKi led av kunde tränas bort.

– Det är mycket den här ”flicka lilla-attityden” och jag kan ju förstå att läkemedelsindustrin inte vill att det här ska bli känt bland vårdpersonalen för då får de ju inte sålt sina mediciner längre.

Själva träningen beskriver AnnKi som enkel och inte särskilt tidskrävande.

– Det är en skitsak, 30 sekunder tre gånger om dagen är allt som behövs. Så det är bara en och en halv minut som man lägger på en träning som gör en otrolig skillnad.

Lätt att lära sig
Nackdelen är priset för själva träningsredskapet men AnnKi tyckte definitivt att det var värt det.
– För mig är det en spott­styver i sammanhanget och då är jag ändå fattigpensionär. Om man räknar ihop alla pengar jag har lagt ut på mediciner genom åren är 1 500 kronor bara en droppe i havet.

Själva träningstekniken gick lätt att lära sig, berättar hon.

– Jag är väldigt mycket allt eller inget, så när jag började märka resultat tog jag i och drog så att det nästan blödde i munnen. Resultatet märks inte bara på insidan utan även utanpå hela halsen. Jag har haft en grop där och den är helt borta.

Efter två år helt utan sång kunde de sköna tonerna åter hitta vägen in i AnnKis liv.

– Jag hade inte kunnat sjunga på två år! Det är ett helt nytt liv. Jag kan även böja mig ner mot golvet utan att få en sur uppstötning och sover dessutom bättre. Jag är piggare hela jag! Nu trappar jag sakta ner mina mediciner också för att inte trigga igång produktionen av syra för mycket. Så småningom hoppas jag kunna komma ifrån dem helt och hållet.

AnnKi tränade bort sina sura uppstötningar

Så går träningen till
Placera den delen som ser ut som en valfena, innanför läpparna och framför tänderna.

Greppa handtaget på skaftet och töj kraftfullt rakt fram 3 x 5 – max 10 sekunder och håll statiskt emot med läpparna.

Vila 3 sekunder mellan dragen.

Träningen utförs 3 gånger per dag innan måltid.

Vila minst 2 timmar mellan varje pass.

När du uppnått en symtomfri vardag är det viktigt att fortsätta underhållsträna för att bibehålla resultaten. Detta på grund av att även glatt muskulatur är involverad vid denna problematik. Då vi är olika i hur länge vi bibehåller muskulatur kan underhållsträningen från person till person skilja sig åt. Men att fortsätta träna till exempel morgon och kväll är en bra rutin.

AnnKi tränade bort sina sura uppstötningar

Medicine doktor Mary Hägg är sjukhustandläkare i grunden och upphovsmakare till träningsredskapet Iqoro.

 

Hur fick du idén till den här produkten?
– I mitt arbete var min upplevelse att det saknades en effektiv behandlingsmetod för sväljningssvårigheter, vilket drabbar ung som gammal och främst personer efter stroke. Senare kom insikten om att den största gruppen drabbade är friska individer med diafragmabråck, upp till 20 % enligt senaste litteraturen. Efter att ha fördjupat mig i forskning på området utvecklade jag ett träningsredskap och en metod för att behandla orsaken bakom reflux, inte bara symtomen.

Vilka symtom får man om muskulaturen i diafragman är försvagad?
– Sura uppstötningar, klumpkänsla i svalget, stopp i matstrupen och smärta så grav att personen till och med misstänker hjärtinfarkt, fel-sväljningar, rethosta, heshet, slemmighet, kräkningar, svårighet att svälja fasta konsistenser medan vatten oftast inte vållar några besvär, åtminstone i början. Typiskt är också att symtomen kommer och går med friska perioder emellan för att successivt förvärras till symtom dagligen.

På vilket sätt hjälper träningen mot reflux?
– Träningen med Iqoro stimulerar, både via läpparna och svalget, styrsystemet i hjärnstammen, varifrån impulser kopplas vidare till alla tvärstrimmiga muskler och till alla glatta muskler utefter matstrupen till diafragman, magsäcken och hela vägen ner till ändtarmen. Hela systemet stimuleras till bättre aktivitet. Diafragman blir starkare, trycket ökar i kanalen där matstrupen passerar igenom diafragman och innebär att magsäcken behåller sin normala position under diafragman, vilket krävs för att den övre magmunnen ska hålla tätt och förhindra ytterligare reflux. Forskningen visar att 96–100% blev förbättrade efter 6–8 månaders träning.

Hjälper den här typen av träning även mot andra besvär?
– Ja! Iqoro behandlar även grundorsaken till exempelvis snarkning.

Varför är det bättre att träna upp diafragman i stället för att ta mediciner?
– Mediciner är jättebra i det initiala skedet för att, vid läckage, minska syrans frätande påverkan på matstrupens slemhinna. Däremot är det känt att medicinerna inte är avsedda för långvarig konsumtion. Senare forskning har även visat på ökad risk för bland annat benskörhet, hjärt- kärlsjukdomar. Samtidigt har medicineringen också ett antal kända biverkningar vilket gör att inte alla klarar av den. Genom att träna behandlas grundorsaken till reflux, inte bara symtomen. Dessutom används bara kroppens naturliga system av nervbanor och muskler. När muskulaturen successivt stärks går det därför att trappa ner på medicineringen, i samråd med förskrivande läkare. Att minimera onödig konsumtion av mediciner är dessutom bra för såväl hälsan som för miljön.

Scroll to Top