• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Lider du av social fobi?

  Avskyr du att prata inför folk? Är mingelfester din värsta mardröm? Mellan 10 och 15 procent av oss lider av social ångest till den grad att hela livet påverkas. Men det finns hjälp att få!

  Lider du av social fobi?

  Social fobi innebär en handikappande rädsla för att bli granskad, bedömd eller att hamna i fokus för uppmärksamheten. Den kan visa sig till exempel när man skall prata inför en grupp, eller prestera när andra tittar på.

  – Men också i vanliga umgängessituationer när man förväntas prata med personer som man kanske inte känner så väl. På en fest till exempel, säger Tomas Furmark som är docent i psykologi och en av författarna till boken Social fobi – social ångest : effektiv hjälp med KBT.

  I boken presenterar han och kollegorna ett självhjälpsprogram som är baserat på KBT, kognitiv beteendeterapi, och som är vetenskapligt utprövat med mycket goda resultat.

  – Ungefär två tredjedelar av dem som behandlas med KBT upplever betydande förbättringar i sin vardag, säger Tomas.

  Han betonar dock att det finns en skillnad mellan att ha social fobi som diagnos och att lida av den vanliga nervositet som många trots allt kan uppleva i sociala sammanhang.

  – En viktig skillnad är att diagnosen är allvarligare och leder till lidande eller begränsar livet. Det kan till exempel innebära att man inte vågar söka in på en utbildning eller hoppar av en utbildning. I arbetslivet kan fobin medföra att man kanske inte klarar av veckomöten eller tackar nej till arbetsuppgifter som medför muntliga framträdanden. På fritiden kan problemen medföra att man inte vågar söka sig till sociala aktiviteter och kanske blir ensam och hemmabunden, säger Tomas.

  Men det finns som sagt hopp för den som lider av den här typen av besvär. Kognitiv beteendeterapi är den psykologiska behandlingsform som är bäst utforskad. Den går ut på att man arbetar aktivt med att förändra tankar och känslor som uppstår i och inför problematiska situationer. Man jobbar också med exponering, det vill säga att succesivt våga utsätta sig för de sociala situationer som man annars undviker. Även läkemedelsbehandling med så kallade SSRI- och SNRI-preparaten kan fungera för den som lider svårt av sin fobi.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!