• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Så blir du av med din flygrädsla!

  Ungefär var fjärde svensk är rädd för att flyga och kvinnor är det betydligt oftare än män. Men misströsta inte – det finns bra hjälp att få.

  Så blir du av med din flygrädsla!

  Sol, bad och exotiska platser lockar många av oss utomlands sommartid. Men för några är själva färden till målet så skräckinjagande att resan aldrig blir av.

  –  Det finns flera orsaker till att man utvecklar en flygrädsla, men ofta handlar det om att man befinner sig i en situation som känns främmande där vi inte har någon kontroll över det som sker. Det är också nära till hands för oss människor att börja tänka på vad som skulle kunna hända och då börjar kroppen reagera som om det vi tänker på händer här och nu, säger psykolog Cecilia Gustafsson, en av två författare till boken Flygrädd? Övervinn din rädsla med ACT (Roos&Tegnér).

  Fobier som flygrädsla är en ångestyttring som drabbar kvinnor i betydligt högre utsträckning än män, berättar Cecilia. Varför det är så vet man inte, men generellt kan man säga att personer som av olika anledningar är mer stressade och mer benägna att känna ångest löper större risk att utveckla fobier.

  – Det finns inga enkla tricks för att bli av med rädsla, utan den mest effektiva behandlingen består i exponering – det vill säga att närma sig det man är rädd för för att få upplevelsen att inget farligt händer. Då kan hjärnan få en ny inlärning kring situationen som gör att den gamla blir mindre framträdande.
  Det är också viktigt att lära sig vad rädsla handlar om och att kunna vara med den när den kommer, menar Cecilia. Därför kombinerar man ofta exponering med färdighetsträning i avslappning och acceptans av rädslan.

  – Exponeringsbehandlingar är mycket effektiva och man uppnår oftast resultat ganska snabbt. Dock är det viktigt att man själv fortsätter träna på olika sätt för att inte återutveckla sin fobi.

  Det allra sämsta man kan göra är att avstå helt från att flyga i tron att man inte skulle klara av att övervinna sin rädsla, anser Cecilia.

  – Vanligt är också att man tar till olika strategier som att dricka alkohol eller använda lugnande tabletter. Detta kan fungera som en kortsiktig strategi när man inte hunnit genomföra behandling, men kommer att vidmakthålla rädslan på sikt och är inte heller någon garanti för att man inte kan få ångest under flygningen, säger hon.

  Cecilia Gustafsson har skrivit boken om flygrädsla tillsammans med flygkaptenen Björn Lundström.

  Cecilias bästa tips till dig som är flygrädd

  • Tveka inte att söka hjälp hos en KBT eller ACT-terapeut, det finns mycket gott stöd för att dessa behandlingar är effektiva vid specifika fobier.
  • Man kan också behandla sin egen rädsla, och behöver då läsa på lite om hur fobier fungerar, eller använda någon form av självhjälpsprogram.
  • Exponering är den mest effektiva ingrediensen i behandlingen, även om man ofta också kompletterar med avslappning, information om hur flygplan fungerar med mera.
  • När man exponerar kan man göra det gradvis i allt svårare situationer, och se till att man inte tar till några knep, så kallade säkerhetsbeteenden, för att minska sin rädsla.
  • Att närma sig gradvis kan också innebära att titta på flygfilmer, bilder, läsa böcker om flyg osv.
   Om man ska flyga utan att ha hunnit genomföra sin behandling så är det en god idé att berätta för flygkabinpersonalen att man är rädd, så kan de ge extra stöd och uppmärksamhet under flygningen.
  • Var också uppmärksam på att vi när vi blir rädda ofta börjar spänna kroppen och fokusera mer på det som känns skrämmande. När vi beter oss som om vi är i fara så förstärker vi rädslan. Prova att bete dig som du skulle gjort om du inte var så rädd. 
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!