Honung – den naturliga sårläkaren

Kan honung hjälpa till att läka svårbehandlade sår när vanlig antibiotika går bet? Ja, åtminstone den antibakteriella Manukahonungen, som de senaste åren har fått en allt viktigare roll inom den etablerade sjukvården.

Manukahonung

Äkta Manukahonung kommer från myrtenväxten Leptospermum Scoparium som växer på Nya Zeeland. 

Det finns ca 50 Leptospermum arter men endast varianten Scoparium är den som maorierna kallar för Manuka. Man har försökt att odla Manukabusken i Europa med mycket dåligt resultat. 

Ren Manukahonung går att köpa under varumärket MGO på vissa apotek och hälsokostaffärer.

Även sårsalva med honung finns på apotek under namnet Manuka Fill.

I takt med den ökade antibiotikaresistensen har alternativa behandlingsformer av svårbehandlade sår börjat vinna mark i de svenska sjukhuskorridorerna. Manukahonung är en antibakteriell honungssort som till och med har visat sig kunna rädda liv.

– Alla typer av sår som är infekterade är en potentiell risk för att patienten kan utveckla blodförgiftning. Därmed kan honungen rädda liv genom att bryta ner och döda dessa bakterier innan de får fäste, säger Jonas Nobel på företaget Medfour som distribuerar olika typer av sårsalvor och andra medicinska produkter som innehåller just Manukahonung.

Under tusentals år har honungen använts för att läka de mest svårbehandlade såren på Nya Zeeland, berättar han. Men det är först de senaste 15 åren som Manukahonungen och dess unika förmåga att bryta ner även antibiotikaresistenta bakterier har fått genomslag inom den etablerade sjukvården.

– Manukahonung har flera viktiga effekter för sårläkning. Den har ett lågt PH-värde och en hög sockerhalt som hämmar bakterietillväxt. Manukahonung tillför även såret en skonsam mängd väteperoxid och den antiseptiska substansen Methylglyoxal, förkortat MGO, som verkar antiseptiskt och underlättar läkning, säger Jonas.

Den största fördelen med användning av honung i stället för antibiotika är att den inte har någon resistensutveckling överhuvudtaget och därmed minimalt med biverkningar. När den används för professionell sårbehandling inom sjukvården har den först filtrerats och steriliserats och kan därefter användas på alla former av sår. Och användningsområdena blir stadigt fler och fler.

– Det forskas mycket på Manukahonung och med forskningen kommer nya användningsområden. Flera människor använder redan Manukahonung för eksem, akne, nageltrång och herpes med goda resultat. Forskningen följer efter men det tar sin tid.

Det går även att använda Manukahonungen invärtes för att hindra bakterier för att få fäste i hals och mage. Då är det en sked ren honung om dagen som gäller, enligt Jonas.

Susanne Dufva är specialistsjuksköterska inom onkologisk vård och arbetar på Sårcentrum på Södersjukhuset i Stockholm. Hon berättar att sårsalvor med honung framför allt används vid maligna tumörsår, det vill säga illaluktande sår som uppkommer på grund av olika sorters cancer.

– Att åtgärda symtom från tumörsåret som exempelvis odör innebär ofta stora utmaningar på grund av blödningsbenägenheten. Ett bra sätt är att använda Manukahonung som löser upp den döda vävnaden. Det är viktigt att applicera ett tjockt lager, minst 3 millimeter tjockt på sårytan, säger hon.

De stora fördelarna med att använda just honung vid sårvård är att den har en bred, antibakteriell effekt och dessutom tar bort eller minskar lukten från såret, berättar Susanne. Som sjuksköterska behöver hon inte heller oro sig för resistensutveckling hos bakterierna – det vill säga att antibiotika ska sluta bita på dem.

– Mot bakgrund av det globala hotet om ökande antibiotikaresistens är det angeläget att finna alternativ och komplement till antibiotika. Frekvensen av antibiotikabehandling kan sänkas väsentligt genom att använda alternativa behandlingar, säger Susanne.

Eftersom honungen har positiva effekter på sårläkningen kan honungspreparat användas under längre tid än andra antiseptiska preparat, berättar hon. Honung är även osmotisk, det vill säga verkar på sårets bakterier genom en hög sockerhalt, vilket innebär att den är uttorkande och motverkar bakterieväxt.

–  Ett tumörsår är alltid koloniserat av bakterier. När kolonisationen ökar och bakterierna invaderar vävnaden i såret uppkommer kliniska infektionstecken såsom ökad smärta, sekretion och odör. Ett viktigt mål med sårbehandlingen är att hålla bakteriebördan nere genom noggrann mekanisk rengöring och lokalbehandling med antiseptiska preparat till exempel Manukahonung.

För patienterna kan en honungsbehandling göra stor skillnad, berättar Susanne.

– De är så oerhört tacksamma när lukten försvinner eller minskas så de kan vara mer sociala och försöka leva ett liv i vardagen igen.

 

 

Scroll to Top