Slipp din krångliga mage: Så här kan du behandla IBS

Att ha en orolig mage kan vara ganska handikappande i vardagen. Men det finns sätt att lindra besvären och att lära sig leva med dem. Här är några goda råd för en glad mage.

Känner du dig ofta mätt efter bara några tuggor? Blir du uppblåst, har mycket gas i magen och kanske ont i magen? Växlar du mellan att vara lös och trög i magen? Då är det mycket möjligt att du lider av IBS (Irritable Bowel Syndrome), eller irritabel tarm.

Symtomen på denna sjukdom som många lider av försvinner sällan av sig själva, men de kan bli bättre med tiden. Problemen i samband med irritabel tarm kan påverka livskvaliteten i större eller mindre grad. Det är dock en ofarlig sjukdom som varken förstör tarmen eller riskerar att utvecklas till allvarlig sjukdom, vilket kan vara en viss tröst.

Tarmarna innehåller många bra och nyttiga bakterier som är viktiga för matsmältning och hälsa. Detta kallas tarmfloran. Sjukdom, medicinering eller långvarig stress kan förändra tarmflorans balans genom att det blir färre goda och fler skadliga bakterier.

– Men det blir fel om man kallar IBS för stressmage. Även om många upplever att stress förvärrar besvären kan det upplevas som att man bagatelliserar sjukdomen eller att den avfärdas som en psykisk åkomma, säger Elin Fjerstad som är psykologspecialist vid enheten för psykisk hälsovård i somatik vid Diakonhjemmet sjukhus i Oslo.

– IBS är en störning av mag- och tarmkanalens funktion som ger stora besvär och minskad livskvalitet för de drabbade. Och det finns många som har dessa besvär utan koppling till stress.

Gör test med buljong

Vad du tänker och känner kan påverka din mage. Vi pratar om fjärilar i magen när vi är nervösa över något, och ångest och nervositet kan ge oss diarré. Men visste du att det med största sannolikhet även fungerar omvänt, det vill säga att magen påverkar hjärnan? Det har utförts många studier på både djur och människor som styrker detta.

Vagusnerven är en av de största nerverna i kroppen. Den sträcker sig bland annat mellan hjärnan och tarmsystemet. Den leder signaler i båda riktningarna som påverkar både tarm- och hjärnfunktionen. Tarmarna innehåller många hormonproducerande celler som bland annat styr humöret och tankeverksamheten. Hormonella signaler från tarmen kan alltså påverka hur vi mår.

Det finns inget test som kan visa om du har irritabel tarm. Diagnosen ställs främst genom att utesluta andra sjukdomar som celiaki, ulcerös kolit, allergier med mera. Därefter baseras diagnosen på vad patienten själv kan berätta om sina symtom.

Men överläkare Trygve Hausken som är specialiserad på internmedicin och matsmältningssjukdomar vid Haukeland universitetssjukhus har utvecklat ett test som är lika enkelt som effektivt: Vanlig köttbuljong.
Patienten får en halv liter buljong som ska drickas inom tre minuter.

– Omkring 90 procent av de som lider av IBS får besvär av buljongen, säger doktor Hausken. Besvären beror på att den övre delen av magsäcken hos dessa patienter utvidgas i mindre utsträckning än hos andra. På grund av det rinner buljongen – liksom andra näringsämnen – direkt ner i den
nedre delen av magen vilket orsakar obehag.

Detta kan man se via ultraljud och genom att mäta magsäcken före och efter att patienten har druckit buljongen. Hittills har 1 000 patienter gjort buljongtestet. Testet omfattar även ett frågeformulär om stress och oro.

Det här kan hjälpa mot IBS

Kognitiv beteendeterapi

– KBT är en terapiform och en självhjälpsmetod där målet är att bemästra svårigheter i livet, både fysiska och psykiska. Vid behandling av IBS är åtgärderna särskilt inriktade på tankar, känslor och handlingar som upprätthåller och förvärrar besvären. Behandlingen bygger på internationell forskning om vad som upprätthåller mag- och tarmbesvär, och det finns starka bevis för att det minskar symtomen och stärker både livskvalitet och funktion, säger Elin Fjerstad.

Terapi med hypnos

Hypnoterapi går ut på att använda hypnos för att försöka lindra eller bota fysiska och psykiska problem. Hypnos försätter dig i ett transliknande tillstånd där du är djupt avslappnad. I detta tillstånd kan medvetandet förändras så att du lättare kan påverka vilka dina problemområden är, till exempel genom att visualisera att ditt matsmältningssystem förbättras.

Behandlingen går ut på att patienterna försätts i hypnos hos en terapeut. De får dessutom med sig ljudinspelningar med hypnoterapi som de ska lyssna på där hemma.

Fekal transplantation

En ganska ny metod som har gett goda resultat för IBS är fekal transplantation. Det innebär att man tillför friska tarmbakterier i tarmen. Förhoppningen är att dessa ska ersätta de skadliga bakterier som orsakar besvären. Avföringen från en frisk person som har sunda och friska tarmbakterier transporteras, efter att ha preparerats, via en slang via näsan ända ner till den övre delen av tunntarmen.Behandlingen är fortfarande på experimentstadiet, men resultaten hittills är goda. Många av försökspersonerna kände sig helt friska efter behandlingen. Besvären var borta och de kunde äta mycket eller allt av det de tidigare varit tvungna att undvika.

Mediciner kan lindra

Det finns inga läkemedel som kan bota IBS, men de kan lindra de mest besvärande symtomen så som förstoppning eller diarré, buksmärtor, illamående och uppblåsthet.

Det här kan du göra själv om du vet eller misstänker att du har IBS

Skriv en magdagbok

Stress och vissa livsmedel kan förvärra symtomen. Genom att föra dagbok under några veckor och skriva ner symtom, stressnivåer och vad du äter kan du upptäcka sådant som orsakar problem.

Kaffe, mejeriprodukter och livsmedel med fruktos (fruktsocker) är några av de vanligaste livsmedlen som magen kan reagera på.

Ät nyttiga tarmbakterier

Vissa människor upplever en viss förbättring av probiotika. Det är levande goda bakterier som bidrar till god tarmhälsa. Du kan köpa probiotika i form av kapslar eller tabletter på apoteket och i hälsokostbutiker. Probiotika finns naturligt i till exempel yoghurt och syrade grönsaker.

Slipp ont med pepparmynta

Pepparmyntsolja kan fungera mot magkramper och smärta. Den finns receptfri som droppar eller tabletter.

Välj bort vissa kolhydrater

Många upplever en förbättring av FODMAP-dieten. Den går ut på att utesluta mat med svårsmälta kolhydrater som kan orsaka tarmproblem. Dessa finns framför allt i frukt och grönsaker, spannmål och baljväxter. Efter en viss tid börjar man att stegvis införa livsmedlen i kosten för att ta reda på exakt vilka det är som orsakar problem.

Vad orsakar IBS?

Orsaken till IBS, irritabel tarm, är ännu okänd. Man antar att det beror på en ökad känslighet för yttre faktorer i tarmen. Detta visar sig i ökad muskelaktivitet i tarmväggen och ofta överdriven tarmaktivitet
vilket leder till gasansamling, lös mage eller trög mage. IBS är en vanlig åkomma. Cirka 15 personer av 100 uppskattas vara drabbade. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor.

Scroll to Top