Lider du av yrsel? Det här kan vara orsaken

Stigande ålder, spända nackmuskler eller virus. Yrsel kan bero på flera olika saker. Ofta är det ofarligt, men yrsel upplevs ändå ha en stor inverkan på livskvaliteten.

Ny forskning vid Sahlgrenska akademin visar att yrsel har stor inverkan på livskvaliteten. Man är tröttare, går långsammare och är mer rädd att ramla. Man upplever också att hälsan är sämre. Här är flera orsaker till varför balanssinnet åker karusell ibland.

7 orsaker till yrsel

1. Godartad lägesyrsel

En av de vanligaste orsakerna till yrsel är att små kristaller hamnat fel i örat och får allt att börja snurra. Det kallas godartad lägesyrsel eller kristallsjuka och är ofarligt. Snurret beror på att små kristaller i innerörat lossnar från sin vanliga plats och hamnar i örats båggångar och då kan man få korta yrselattacker, illamående och ostadighetskänsla.

2. Stigande ålder

Precis som övriga kroppen åldras nerver, sinnesorgan och hjärnans förmåga att samordna signaler. Därför blir ostadighet och yrsel allt vanligare ju äldre du är. Varannan person över 65 år drabbas av yrselsymtom. I hälften av fallen beror yrseln på sjukdomar i balansorganen. Yrsel är vanligare hos kvinnor.

3. Virus på balansnerven

En annan vanlig förklaring till yrsel är virus på balansnerven, så kallad vestibularisneurit. Symtomen är akut dramatisk yrsel, ofta med kräkningar. Tillståndet kan uppstå efter en förkylning eller att nervvävnaden har åldrats eller skadats.

4. Spända nackmuskler

Nackens muskler och leder är försedda med känselkroppar. Skador, belastningar och spänningar i nacken kan ge signaler till balansorganen som leder till ett sensoriskt fel och yrsel.

5. Stress och oro

För omkring 5–10 procent av dem som söker för yrsel är orsakerna psykiatriska, som oro, ångest eller stress.

6. Migrän

Migrän kan utöver huvudvärk periodvis ge en känsla av obalans och obehag vid huvudrörelser, liknande dem vid godartad lägesyrsel.

7. Ménières sjukdom

Karusellyrsel, hörselnedsättning och tinnitus är typiska symtom på Ménières sjukdom, en sjukdom i innerörat.

Annons
Scroll to Top