Så virkar du familjen Uggla

Visst blir man glad av dessa ugglor med sin färgstarka fjäderdräkt! Mjuka och sköna att leka med och jättefina till prydnad. Du kan virka ugglorna i tre olika storlekar – kanske en hel familj.

Virkförkortningar:

Lm = luftmaska
fm = fast maska
sm = smygmaska
v = varv
dst = dubbelstolpe
st = stolpe
hst = halvstolpe
tills = tillsammans
*–* = upprepas

Ett av Hemmets Journals mest populära virkmönster är en gammal goding från 2013, nämligen familjen Uggla. Många hör av sig och önskar beskrivning, därför lägger vi nu upp den så att alla som vill kan virka sin egen lilla ugglefamilj.

 

Stor uggla

Färdigt mått: Ca 23 cm
Garn: Blend (50% bomull, 50% akryl. 50 g = 150 meter) från Kinna Textil, se nedan.
Garnåtgång: Fg 731 (60 g), fg 3255 (20 g), fg 629 (20 g), fg 708
(25 g), fg 201 (10 g), fg 199 (10 g) fg 6035 (10 g).
Tillbehör: Ca 80 g fyllnadsvadd, som “plockas” i små bitar innan det fylls i ugglan.
Virknål: Nr 2.
Tips: Spara ca 30 cm av garnet i slutet på varje del och använd till att sy ihop med. Dela tråden i 2 delar och sy med en tunn nål.

KROPP:

Lägg upp 3 lm med fg 731 och slut till en ring med 1 sm.

Varv 1: 6 fm om ringen (6 m).
Varv 2: 2 fm i varje fm (12 m).
Varv 3: *1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (18 m).
Varv 4: *1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (24 m).
Varv 5: *1 fm i de nästa 3 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (30 m).
Varv 6: *1 fm i de nästa 4 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (36 m).
Varv 7–13: Fortsätt att öka på samma sätt på varje v. För varje nytt v blir det 1 m mer mellan ökningarna. Efter 13:e v är där (78 m).
Varv 14: 1 fm i varje fm (78 m).
Varv 15: *1 fm i de nästa 12 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (84 m).
Varv 16: 1 fm i varje fm (84 m).
Varv 17: *1 fm i de nästa 13 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (90 m).
Varv 18–31: 1 fm i varje fm (90 m).
Varv 32: *1 fm i de nästa 13 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (84 m).
Varv 33: *1 fm i de nästa 12 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (78 m).
Varv 34: *1 fm i de nästa 11 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (72 m).
Varv 35–36: 1 fm i varje fm (72 m).
Varv 37: *1 fm i de nästa 11 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (78 m).
Varv 38: *1 fm i de nästa 12 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (84 m).
Varv 39: *1 fm i de nästa 13 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (90 m).
Varv 40–41: 1 fm i varje fm (90 m).
Varv 42: *1 fm i de nästa 14 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (96 m).
Varv 43–63: 1 fm i varje fm (96 m).
Varv 64: *1 fm i de nästa 14 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (90 m).
Varv 65: 1 fm i varje fm (90 m).
Varv 66: *1 fm i de nästa 13 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (84 m).
Varv 67: 1 fm i varje fm (84 m).
Varv 68: *1 fm i de nästa 12 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (78 m).
Varv 69: *1 fm i de nästa 11 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (72 m).
Varv 70–79: Fortsätt att minska på samma sätt på varje v. För varje nytt v blir det 1 m mindre mellan minskningarna (det minskas med 6 m på varje v). Fyll med vadd efter hand som hålet blir mindre.
Varv 80: Virka ihop m 2 och 2 tills 5 fm återstår. Ta av garnet.


HORN (2 ST):

Lägg upp 3 lm med fg 731 och slut till en ring med 1 sm.

Varv 1: 6 fm om ringen (6 m).
Varv 2: 2 fm i varje fm (12 m).
Varv 3: 1 fm i varje fm (12 m).
Varv 4: *1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (16 m).
Varv 5: 1 fm i varje fm (16 m).
Varv 6: *1 fm i de nästa 3 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (20 m).
Varv 7: 1 fm i varje fm (20 m).
Varv 8: *1 fm i de nästa 4 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (24 m).
Varv 9–11: 1 fm i varje fm (24 m).
Ta av garnet och fyll med lite vadd så att hornen blir ca 1 cm tjocka.


ÖGON (2 st av varje del):

Varje öga består av en stor cirkel, en mindre cirkel och en pupill.

Stor cirkel: Lägg upp 3 lm med fg 708 och slut till en ring med 1 sm.
Varv 1: 6 fm om ringen (6 m).
Varv 2: 2 fm i varje fm (12 m).
Varv 3: *1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (18 m).
Varv 4: *1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (24 m).
Varv 5: (Börja med att virka 1 fm i de nästa 2 fm, detta görs för att flytta början av v. På så sätt hamnar inte ökningarna över varandra och cirkeln får en jämnare rundning) *1 fm i de nästa 3 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (30 m).
Varv 6: 1 fm i de nästa 2 fm, *1 fm i de nästa 4 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (36 m).
Varv 7: 1 fm i de nästa 2 fm, *1 fm i de nästa 5 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (42 m).
Varv 8: 1 fm i de nästa 2 fm, *1 fm i de nästa 6 lm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (48 m).
Varv 9: 1 fm i de nästa 2 fm, *1 fm i de nästa 7 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (54 m). Ta av garnet.
Mindre cirkel: Virka med fg 201 enl Stor cirkel t o m v 6.
Pupill: Virka med fg 199 enl. Stor cirkel t o m v 4. Sy ett litet kryss med vitt garn i 2:a och 3:e v.

MAGE:

Magen består av 12 halvcirklar som sys ihop i slutet. Lägg upp 7 lm med fg 6035, vänd.

Varv 1: Börja i den 4:e lm från nålen (de 3 lm = 1:a st på v), virka 1 st i de nästa 3 lm, 2 st i sista
lm, 1 lm. Fortsätt virka längs andra sidan på lm-raden: 2 st i den första lm (samma lm som förut med de 2 st), 1 st i de nästa 4 lm.
Ta av garnet.
Byt till fg 0629, det virkas nu ett nytt v runt om det 1:a v.
Varv 2: 4 lm i den 3:e lm i början av 1:a v, 1 dst i nästa st, 2 dst i de nästa 3 st, (1 dst, 1 lm, 1 dst) om lm från v 1, 2 dst i de nästa 3 st, 1 dst i de sista 2 st.
Ta av garnet.
Virka ytterl 11 halvcirklar på samma sätt.
Sy ihop halvcirklarna enligt fotot, så att de ligger lite omlott.

VINGAR (2 ST):

Lägg upp 3 lm med fg 708 och slut till en ring med 1 sm.

Varv 1: 6 fm om ringen (6 m).
Varv 2: 2 fm i varje fm (12 m).
Varv 3: *1 fm i de nästa 3 fm, 2 fm i de nästa 3 fm* upprepa v runt (18 m).
Varv 4: *1 fm i de nästa 6 fm, 2 fm i de nästa 3 fm* upprepa v runt (24 m).
Varv 5: *1 fm i de nästa 9 fm, 2 fm i de nästa 3 fm* upprepa v runt (30 m).
Varv 6: 1 fm i varje fm (30 m).
Varv 7: *1 fm i de nästa 12 fm, 2 fm i de nästa 3 fm* upprepa v runt (36 m).
Varv 8: 1 fm i varje fm (36 m).
Varv 9: *1 fm i de nästa 15 fm, 2 fm i de nästa 3 fm* upprepa v runt (42 m).
Varv 10–16: 1 fm i varje fm (42 m).
Varv 17: *1 fm i de nästa 5 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (36 m).
Varv 18–19: 1 fm i varje fm (36 m).
Varv 20: *1 fm i de nästa 4 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (30 m).
Varv 21–22: 1 fm i varje fm (30 m).
Varv 23: *1 fm i de nästa 3 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (24 m).
Varv 24–25: 1 fm i varje fm 24 m).
Varv 26: *1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (18 m)
Varv 27–28: 1 fm i varje fm (18 m).
Varv 29: *1 fm i nästa fm, 2 fm tills* upprepa v runt (12 m).
Varv 30–31: 1 fm i varje fm (12 m).
Varv 32: 2 fm tills tills det är 5 fm kvar (5 m). Ta av garnet.

Vik vingen så att den får en hålform. Lägg en aning vadd i hålet när vingen sys fast.


NÄBB:

Lägg upp 9 m med fg 3255, vänd.

Varv 1: Hoppa över 1:a lm, 1 fm i de nästa 7 lm, 2 fm i sista lm. Vänd arbetet och virka nu i de 8 lm på andra sidan av lm-raden: 1 fm i de nästa 7 lm, 2 fm i sista lm (18 m).
Varv 2: 1 fm i varje fm (18 m).
Varv 3: 1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm tills, 2 fm tills, 1 fm i de nästa 12 fm (16 m).
Varv 4: 1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm tills, 2 fm tills, 1 fm i de nästa 10 fm (14 m).
Varv 5: 1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm tills, 2 fm tills, 1 fm i de nästa 8 fm (12 m).
Varv 6: 1 fm i den första fm, 2 fm tills, 2 fm tills, 1 fm i de nästa 7 fm (10 m).
Varv 7: 2 fm tills, 2 fm tills, 1 fm i de nästa 6 fm (8 m).
Varv 8: 2 fm tills, 2 fm tills (6 m).
Ta av garnet.

FÖTTER (2 ST):

Lägg upp 12 lm med fg 3255, vänd.

Varv 1: Hoppa över 1:a lm, 2 fm i nästa lm, 1 fm i de nästa 4 lm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i de nästa 4 fm, 2 fm i sista fm. Vänd arb och virka nu i de 11 lm på andra sidan av arb: 2 fm i den första lm (samma lm från förut, med de 2 fm), 1 fm i de nästa 5 lm, 2 fm i nästa, 1 fm i de nästa 4 fm, 2 fm i sista fm (28 m).
Varv 2–15: 1 fm i varje fm (28 m).
Varv 16: *1 fm i nästa 5 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (24 m). Fyll med vadd efterhand som hålet blir mindre, foten ska ha en tjocklek på ca 1 cm.
Varv 17: *1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (18 m).
Varv 18: *1 fm i de nästa 7 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (16 m).
Varv 19–21: 1 fm i varje fm (16 m).
Varv 22: *1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (12 m).
Varv 23: 2 fm tills tills det är 5 fm kvar (5 m).
Ta av garnet.
Nu delas foten till tår genom att man syr två trådar genom foten från 5:e v, runt om slutet på foten till 5:e v, så att det blir 3 tår. Dra åt tråden ordentligt. Avsluta med att sy en liten klo på varje tå och en på hälen med svart.

MONTERING:
Sy ihop delarna, som på fotot. När vingarna sys fast, lägg lite vadd in i hålet (se ovan). Hornen sys fast från 9:e v och cirkeln bakom ögat sys fast från 16:e v.

Så virkar du familjen Uggla

 

Mellanstor uggla

Färdigt mått: Ca 15 cm.
Material: Blend (50% bomull, 50% akryl. 50 g = 150 meter) från Kinna Textil, se nedan.
Garnåtgång: Fg 731 (60 g), fg 3255 (20 g), fg 629 (20 g), fg 708 (25 g), fg 201 (10 g), fg 199 (10 g), fg 6035 (10 g).
Tillbehör: Ca 80 g fyllnadsvadd, som plockas i små bitar innan det fylls i ugglan.
Virknål: Nr 2.
Tips: Spara ca 30 cm av garnet i slutet på varje del och använd till att sy ihop med. Dela tråden i 2 delar och sy med en tunn nål.

KROPP:
Lägg upp 3 lm med fg 0629 och slut till en ring med 1 sm.

Varv 1: 6 fm om ringen (6 m).
Varv 2: 2 fm i varje fm (12 m).
Varv 3: *1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (18 m).
Varv 4: *1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (24 m).
Varv 5: *1 fm i de nästa 3 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (30 m).
Varv 6: *1 fm i de nästa 4 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (36 m).
Varv 7–9: Fortsätt att öka på samma sätt på varje v. För varje nytt v blir det 1 m mer mellan ökningarna. Efter 9:e v är där (54 m).
Varv 10: 1 fm i varje fm (54 m).
Varv 11: *1 fm i de nästa 8 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (60 m).
Varv 12–21: 1 fm i varje fm (60 m).
Varv 22: *1 fm i de nästa 8 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (54 m).
Varv 23: *1 fm i de nästa 7 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (48 m).
Varv 24: 1 fm i varje fm (48 m).
Varv 25: *1 fm i de nästa 7 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (54 m).
Varv 26: *1 fm i de nästa 8 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (60 m).
Varv 27: 1 fm i varje fm (60 m).
Varv 28: *1 fm i de nästa 14 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (64 m).
Varv 29–41: 1 fm i varje fm (64 m).
Varv 42: *1 fm i de nästa 14 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (60 m).
Varv 43: 1 fm i varje fm (60 m).
Varv 44: *1 fm i de nästa 8 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (54 m).
Varv 45: *1 fm i de nästa 7 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (48 m).
Varv 46–51: Fortsätt att minska på samma sätt på varje v. För varje nytt v blir det 1 m mindre mellan minskningarna (det minskas med 6 m på varje v). Efter 46:e v är där (42 m). Fyll med vadd efter hand som hålet blir mindre.
Varv 52: 2 fm tills tills det är 5 fm kvar (5 m).
Ta av garnet.

HORN (2 ST):

Lägg upp 3 lm med fg 0629 och slut till en ring med en sm.

Varv 1: 6 fm om ringen (6 m).
Varv 2: 2 fm i varje fm (12 m).
Varv 3: 1 fm i varje fm (12 m).
Varv 4: *1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (16 m).
Varv 5–8: 1 fm i varje fm (16 m).
Ta av garnet.

ÖGON (2 st av varje del):

Ögonen består av en stor cirkel, en mindre cirkel och en pupill.

Stor cirkel: Lägg upp 3 lm med fg 6035 och slut till en ring med 1 sm.
Varv 1: 6 fm om ringen (6 m).
Varv 2: 2 fm i varje fm (12 m).
Varv 3: *1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (18 m).
Varv 4: *1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (24 m).
Varv 5: (börja med att virka 1 fm i de nästa 2 fm, detta görs för att flytta början av v. På det här sättet hamnar ökningarna inte över varandra och cirkeln får en jämnare rundning) *1 fm i de nästa 3 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (30 m).
Ta av garnet.
Mindre cirkel: Virka med fg 201 enligt Stor cirkel till och med 4:e v.
Pupill: Virka med fg 199 enligt Stor cirkel till och med 3:e v. Sy ett litet kryss med vitt garn på 2:a v.

MAGE:

Magen består av 9 halvcirklar som fästs ihop i slutet. Lägg upp 5 lm med fg 708, vänd.
Varv 1: Börja i den 3:e lm från nålen (= 1:a hst på v), 1 hst i de nästa 2 lm, 2 hst i sista lm, 1 lm. Vänd arbetet och virka på andra sidan av lm-raden: 2 hst i den 1:a lm (samma lm från förut med de 2 hst), 1 hst i de nästa 3 lm (10 hst). Ta av garnet. Byt till fg 731, det virkas nu ett nytt v runt om det 1:a v.
Varv 2: Virka 3 lm i 2:a lm från 1:a v (= 1:a st på v), 1 st i nästa hst, 2 st i de nästa 2 hst, (1 st, 1 lm, 1 st) i lm från 1:a v, 2 st i nästa 2 hst, 1 st i de sista 2 hst (14 st).
Ta av garnet.
Virka ytterl 9 halvcirklar på samma sätt. Sy ihop halvcirklarna enligt fotot, så att de ligger lite omlott.

VINGAR (2 ST):

Lägg upp 3 lm med fg 6035 och slut till en ring med 1 sm.
Varv 1: 6 fm om ringen (6 m).
Varv 2: 2 fm i varje fm (12 m).
Varv 3: *1 fm i de nästa 3 fm, 2 fm i de nästa 3 fm* upprepa v runt (18 m).
Varv 4: 1 fm i varje fm (18 m).
Varv 5: *1 fm i de nästa 6 fm, 2 fm i de nästa 3 fm* upprepa v runt (24 m).
Varv 6: 1 fm i varje fm (24 m).
Varv 7: *1 fm i de nästa 11 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (26 m).
Varv 8–10: 1 fm i varje fm (26 m).
Varv 11: *1 fm i de nästa 11 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (24 m).
Varv 12–13: 1 fm i varje fm (24 m).
Varv 14: *1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (18 m).
Varv 15–16: 1 fm i varje fm (18 m).
Varv 17: *1 fm i nästa fm, 2 fm tills* upprepa v runt (12 m).
Varv 18–19: 1 fm i varje fm (12 m).
Varv 20: 2 fm tills till det är 5 fm kvar (5 m).
Ta av garnet.
Vik vingen så att den får en hålform. Lägg en aning vadd i hålet när vingen sys fast.

NÄBB:

Lägg upp 5 lm med fg 3255, vänd.
Varv 1: Hoppa över 1:a lm, 1 fm i de nästa 3 lm, 2 fm i sista lm. Vänd arb och virka längs lmraden på andra sidan: 1 fm i de nästa 3 lm, 2 fm i sista lm (10 m).
Varv 2: 1 fm i varje fm (10 m).
Varv 3: 1 fm i första fm, 2 fm tills, 1 fm i de nästa 7 fm (9 m).
Varv 4: 1 fm i första fm, 2 fm tills, 1 fm i de nästa 6 fm (8 m).
Varv 5: 2 fm tills, 2 fm tills, 1 fm i de nästa 4 fm (6 m).
Varv 6: 2 fm tills (5 m).
Ta av garnet.

FÖTTER:

Lägg upp 8 lm med fg 3255, vänd.
Varv 1: Hoppa över 1:a lm, 2 fm i nästa lm, 1 fm i de nästa 2 lm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa 2 fm, 2 fm i sista fm. Vänd arb och virka längs lmraden på andra sidan: 2 fm i den första lm (samma lm från förut med de 2 fm) 1 fm i nästa 2 lm, 2 fm i nästa, 1 fm i nästa 2 fm, 2 fm i sista fm (20 m).
Varv 2–10: 1 fm i varje fm (20 m).
Varv 11: *1 fm i de nästa 8 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (18 m). Fyll med vadd efterhand som hålet blir mindre, foten ska vara ca 0,5 cm tjock.
Varv 12: 1 fm i varje fm (18 m).
Varv 13: *1 fm i nästa fm, 2 fm tills* upprepa v runt (12 m).
Varv 14–16: 1 fm i varje fm (12 m).
Varv 17: 2 fm tills till det är 5 fm kvar (5 m).
Ta av garnet.
Nu delas foten till tår genom att man syr två trådar genom foten från 5:e v, runt om slutet på foten till 5:e v, så att det blir 3 tår. Dra åt tråden ordentligt. Avsluta med att sy en liten klo på varje tå och en på hälen med svart.

MONTERING:
Sy ihop delarna enligt fotot. När vingarna sys på, läggs lite vadd in i hålet. Hornen sys fast från 7:e v och cirkeln bakom ögat sys fast från 11:e v.

Så virkar du familjen Uggla

 

Babyuggla

Färdigt mått: Ca 7 cm
Garn: Blend (50% bomull, 50% akryl. 50 g = 150 meter) från Kinna Textil, se nedan.
Garnåtgång: Fg 731 (60 g), fg 3255 (20 g), fg 629 (20 g), fg 708 (25 g), fg 201 (10 g), fg 199 (10 g), fg 6035 (10 g).
Tillbehör: Fyllnadsvadd, som plockas i små bitar innan det fylls i ugglan.
Virknål: Nr 2.
Tips: Spara ca 30 cm av garnet i slutet på varje del och använd till att sy ihop med. Dela tråden i 2 delar och sy med en tunn nål.

KROPP:

Lägg upp 3 lm med fg 708 och slut till en ring med 1 sm.

Varv 1: 6 fm om ringen (6 m).
Varv 2: 2 fm i varje fm (12 m).
Varv 3: *1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (18 m).
Varv 4: *1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (24 m).
Varv 5: *1 fm i de nästa 3 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (30 m).
Varv 6–10: 1 fm i varje fm (30 m).
Varv 11: *1 fm i de nästa 3 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (24 m).
Varv 12: 1 fm i varje fm (24 m).
Varv 13: *1 fm i de nästa 3 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (30 m).
Varv 14: *1 fm i de nästa 14 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt (32 m).
Varv 15–18: 1 fm i varje fm (32 m).
Varv 19: *1 fm i de nästa 14 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (30 m).
Varv 20: *1 fm i de nästa 3 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (24 m).
Varv 21: *1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm tills* upprepa v runt (18 m). Fyll med vadd.
Varv 22: *1 fm i nästa fm, 2 fm tills* upprepa v runt (12 m).
Varv 23: Virka ihop m 2 och 2 tills 5 m återstår (5 m).
Ta av garnet.

MAGE:

Magen består av 9 halvcirklar som fästs ihop i slutet. Tänk på att virka fast, annars blir halvcirklarna för stora. Lägg upp 4 lm med fg 0629 och slut till en ring med 1 sm.

Varv 1: 2 lm, 3 hst, 1 lm, 4 hst om ringen. Ta av garnet. Virka ytterl 9 halvcirklar på samma sätt. Sy ihop halvcirklarna enligt fotot, så att de ligger lite omlott.

ÖGON (2 st av varje del):

Ögonen består av en stor cirkel, en mindre cirkel samt en pupill, som klipps av filt.

Stor cirkel: Lägg upp 3 lm med fg 731 och slut till en ring med 1 sm.
Varv 1: 6 fm om ringen (6 m).
Varv 2: 2 fm i varje fm (12 m).
Varv 3: *1 fm i de nästa fm, 2 fm i nästa fm, upprepa v runt (18 m).
Ta av garnet.
Mindre cirkel: Lägg upp 3 lm med fg 201 och slut till en ring med 1 sm.
Varv 1: 6 fm om ringen (6 m).
Varv 2: 2 fm i varje fm (12 m).
Ta av garnet.

HORN (2 ST):

Lägg upp 3 lm med fg 708 och slut till en ring med 1 sm.

Varv 1: 4 fm om ringen (4 m).
Varv 2: 2 fm i varje fm (8 m).
Varv 3–4: 1 fm i varje fm (8 m).
Ta av garnet.

VINGAR (2 ST):

Lägg upp 7 lm med fg 6035, vänd.

Varv 1: Hoppa över 1:a lm, 1 fm i de nästa 2 lm, 1 hst i de nästa 2 lm, 2 st i nästa lm, 3 st i sista lm. Vänd arb och virka längs lmraden på andra sidan: 2 fm i den första lm (samma lm från förut med de 3 st), 2 st i nästa lm, 1 hst i de nästa 2 lm, 1 fm i de sista 2 lm (17 m).
Varv 2: Virka 2 lm, 1 fm i de nästa 4 m, 1 hst i de nästa 2 m, 2 hst i de nästa 5 m, 1 hst i de nästa 2 m, 1 fm i de nästa 4 fm. Sluta med 1 fm och 1 sm i de 2 lm i början av 2:a v.
Ta av garnet.

FÖTTER (2 ST):

Lägg upp 4 lm med fg 3255, vänd.

Varv 1: Hoppa över 1:a lm, 2 fm i nästa lm, 1 fm i nästa lm, 2 fm i sista lm. Vänd arb och virka längs lm-raden på andra sidan: 2 fm i den första lm (samma lm från förut, med de 2 fm), 1 fm i nästa lm, 2 fm i sista lm (10 m).
Varv 2: 1 fm i varje fm (10 m). Virka nu 4 fm, för att flytta början på v.
Varv 3: 1 fm i de nästa 8 fm, 2 fm tills (9 m).
Varv 4: 1 fm i de nästa 7 fm, 2 fm tills (8 m).
Varv 5: 1 fm i varje fm (8 m).
Varv 6: 1 fm i de nästa 6 fm, 2 fm tills (7 m).
Ta av garnet.

MONTERING:
Sy ihop delarna, se foto. Klipp 2 pupiller (1 cm i diameter) av svart filt och sy fast.

NÄBB:
Sy 3 långa stygn i en trekant mellan ögonen. Därefter sys
det långa stygn över och under trekanten efter varandra och tätt tillsammans.
Modeller: Hjertegarn

Om du virkar ugglorna och lägger upp en bild på dem på Instagram, tagga gärna bilden med #familjenuggla

För frågor angående garn och beskrivning, kontakta Kinna Textil, tel 0321-18451. Åf-lista och fgkartor hittar du på: www.kinnatextil.se.

Scroll to Top