• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Vem ärver min bostadsrätt?

  Vi är två pensionärer som varit sambor över 30 år. Vi bor nu i en bostadsrätt som ägs helt av mig och vi har inga gemensamma barn, men var sitt från tidigare förhållanden.

  Vi har upprättat ett testamente där det framgår att den efterlevande ska sitta i orubbat bo. Efter att vi båda är borta ska bohag/lösöre delas mellan våra barn i sämja. Bilar och bankmedel ärvs av respektive barn.

  Min fråga är om bostadsrätten ärvs helt av mitt barn eller har sambons barn någon arvsrätt enligt sambolagen?

  Undrande

   

  Jurist Peter Samuelsson svarar: I sambolagen finns inget som reglerar vem som ärver utan detta styrs helt av reglerna i Ärvdabalken. Vid ett samboförhållande där den avlidne har barn ärver dessa all den avlidnes/avlidnas egendom. Så i ert fall är det i första hand ert testamente som avgör om den efterlevande av er två ska ärva något. Men även om testamentet säger att den efterlevande ska ärva allt måste ni vara medvetna om att den avlidnes barn alltid har möjlighet att kräva hälften av den avlidnes kvarlåtenskap, den så kallade laglotten, om denne vill.

  Nu är det kanske situationen när den siste av er två dött som du närmast tänker på och då är svaret att din sambos barn inte har någon arvsrätt till din bostad eftersom den anses utgöra ett arv från dig till ditt barn.

  I dina rader om ert testamente använder du uttrycket "orubbat bo" och är det också så det ordagrant står i texten blir jag lite betänksam. Uttrycket brukar stå för en situation där barn visserligen ska ärva enligt lag, men där denne inte kräver ut sitt arv under viss tid eller under den efterlevandes livstid. Har ni använt detta uttryck kan detta leda till tolkningsproblem om det var den avlidnes önskan att den efterlevande skulle ärva eller om denne enbart skulle kunna nyttja egendomen.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!