• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Gäller våra föräldrars avtal?

  Vi syskon är delägare i ett hus som våra föräldrar samägde innan oss. De hade en överenskommelse som sa att om någon ville sälja sin andel måste det ske till den andre för taxeringsvärdet. Överenskommelsen var skriftlig men varken daterad eller undertecknad.

  Delägare

   

  Jurist Peter Samuelsson svarar

  Vad jag förstår har ni barn ärvt huset av era föräldrar och kan därför naturligtvis inte heller vara bundna av eventuella överenskommelser dem emellan. Dessutom är principen i svensk rätt att avtal om förköpsrätt, så kallad hembudsskyldighet när det gäller fast egendom, inte är bindande. Skulle däremot era föräldrar ha gett er fastigheten i gåva med ett i gåvobrevet inskrivet villkor om hembudsskyldighet er delägare emellan skulle ni vara bundna av detta.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!