Vilken terapi ska jag välja?

Jag har tänkt börja i terapi men vet inte vilken sort jag vill gå. Har hört många vänner som gått KBT och sagt att det...

Jag har tänkt börja i terapi men vet inte vilken sort jag vill gå. Har hört många vänner som gått KBT och sagt att det är bra. Men vad är det egentligen? Kan man gå själv eller måste man gå i grupp? Hur hittar man en som behandlar med KBT? Och finns det någon speciellt som man ska tänka på när man ska börja i terapi?

Psykolog Liv Svirsky svarar:

KBT är en förkortning av Kognitiv beteendeterapi. I KBT arbetar man med klientens tankar, känslor, handlingar och kroppsliga reaktioner. I en lång rad forskningsstudier har det visat sig att KBT är en väldigt effektiv, i vissa fall den mest effektiva, behandlingsmetod vid en mängd olika psykiska problem hos både barn, ungdomar och vuxna.

KBT kan bedrivas i olika format, både som individualterapi, parterapi, familjeterapi eller gruppterapi. Nu pågår även utveckling av KBT som Internetförmedlad behandling och även det har visat sig fungera mycket bra i många fall.

Det som är karaktäristiskt för KBT som behandlingsform är framförallt att den vilar på naturvetenskaplig grund och att man hela tiden bedriver forskning för att utvärdera och utveckla metoden så att den ska bli allt bättre.

Terapin startar med en analysfas där en så kallad beteendeanalys görs. Det är en utförlig kartläggning av det problem som klienten söker hjälp för. Man tar reda på varför problemet uppstår och hur det kommer sig att det finns kvar. Analysen ligger sedan till grund för behandlingsplaneringen vilket innebär att behandlingen planeras individuellt utifrån den person som ska få den. Fokus ligger på klientens problem i nuet och vad man kan göra för att komma åt det.

I KBT arbetar man aktivt och klient och terapeut samarbetar för att hantera de problem som klienten söker för. Terapeuten är expert på metoden medan klienten är expert på sitt problem. Båda delar därför på ansvaret för det som görs och för att behandlingen ska bli framgångsrik. Klienten får hemuppgifter mellan sessionerna vilket bidrar till att tiden utnyttjas på bästa sätt och att behandlingstiden kan bli kortare.

Hur lång tid en terapi pågår kan variera. Ibland krävs bara en eller ett par behandlingstillfällen medan andra behandlingar pågår under flera år. Terapisessionernas längd är vanligtvis 45-60 minuter långa men även det kan variera utifrån på vad som passar klienten och det terapeutiska arbetet bäst. Oftast ses man vid ett tillfälle varje till varannan vecka men ibland kan sessionerna komma tätare och andra gånger med större mellanrum, även detta anpassat för att behandlingsarbetet sa bli så bra som möjligt.

Utbildning för att som behandlare bedriva KBT sker i två steg. Dels finns en grundläggande utbildning på motsvarande 45 högskolepoäng som läggs upp som två års studier på halvfart. Nästa steg leder fram till psykoterapeutlegitimation och omfattar 90 högskolepoäng det vill säga tre års halvtidsstudier.

Du frågar vad man ska tänka på när man söker terapi och det finns några saker jag tycker är viktiga. För att du ska känna dig trygg med att den behandlare du söker hjälp hos har en adekvat utbildning och är skyldig att följa gällande lagar som bland annat är till för ditt skydd bör du vända dig till en person som har legitimation för att utföra sitt yrke eller som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Personen ska också på ett tydligt sätt kunna förklara för dig hur den behandling ni ska jobba med ska se ut, hur länge den planeras pågå och vilka resultat du kan förvänta dig av den. Sen måste du naturligtvis också känna att du trivs med, tycker om och har förtroende för personen i fråga.

Om du vill läsa mer om KBT eller hitta en terapeut som jobbar med KBT kan du göra det på www.kbt.nu.

Vill du läsa mer om olika psykoterapiformer rekommenderar jag att du läser “Jag tror jag måste prata med någon: en guide till terapi” skriven av psykologen Jenny Rickardsson.

Scroll to Top