• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Kan jag ändra testamentet?

  I mitt och min avlidne mans testamente har vi sagt att Röda korset ska ärva allt efter oss. Men under min mans långvariga och svåra sjukdom har jag kommit att ändra mening och därför vill jag att allt istället ska komma forskningen runt hans sjukdom. Vet att detta skulle ha känts rätt även för min man.

  När jag pratade med min syster om detta trodde hon att jag inte kunde ändra på vårt testamente, vilket jag tycker låter konstigt. Hur är det med denna sak?

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  Detta, att ni i ert inbördes testamente har utsett vem, som ska ärva allt den dag den efterlevande av er dör, innebär att du har ärvt din make med något som benämns med "fri förfoganderätt".

  Skiljelinjen mellan att ärva med "full äganderätt" och "fri förfoganderätt" ligger i att det man ärver med fri "förfoganderätt" kringgärdas av en väsentlig begränsning i ditt handhavande av arvet efter din man.

  Du får under din livstid i och för sig fritt hantera arvet såsom till exempel sälja, pantsätta, ge bort, konsumera, men du kan inte med ett nytt testamente förändra din makes önskan i det inbördes testamentet utan enbart styra över den delen av kvarlåtenskapen, som kommer att anses vara ett arv från dig. Den delen, som anses utgöra ett arv från din make, kommer därför tillfalla Röda korset enligt hans önskan i testamentet.

  Skulle du och din make i ert testamente dock ha skrivit in att den efterlevande av er två hade rätt att styra över allt med ett nytt förordnande skulle du i och med det nya testamente ansetts ha ärvt allt med "full äganderätt" och därigenom kunna styra över allt du kommer lämna efter dig.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!