• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Kan behandlingen vara farlig?

  Jag har pacemaker och undrar om det är farligt att få TNS-behandling mot ryggsmärta? Min sjukgymnast tycker att det skulle kunna vara en bra hjälp då inte tabletter fungerar på smärtan.

  Doktor Lennart Skoog svarar:

  Mitt korta svar är att du först ska kontakta din hjärtläkare om detta innan du får TNS-behandling! I mitt svar förstår du varför. Det är egentligen bara en mindre grupp av patienter som har pacemaker som kan riskera att lida skada av TNS-behandling, men om du tillhör denna grupp är omöjligt att avgöra utan att ha tillgång till hela din sjukberättelse/journal.

  TNS står för transkutan elektrisk nervstimulering och är en apparat som ger elektriska signaler som kommer ungefär i samma takt som hjärtat slår. Det innebär att din pacemaker kan tro att hjärtat går normalt och därför tillfälligt stänger av sin stimulering. Skulle det vara så att ditt hjärta då inte slår av egen kraft, det vill säga inte har egen elektriskt aktivitet stannar hjärtat så länge TNS-stimuleringen pågår. I så fall måste man genast stänga av TNS-apparaten så att pacemakern kommer igång igen.

  Det går i allmänhet bra att behandla med TNS minst ett par decimeter från pacemakerns plats, till exempel på armar eller ben.

  Glöm inte att alltid berätta för den som utför TNS-behandlingen att du har pacemaker!

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!