• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Kan barnbarnen förlora sitt arv?

  Jag har två barnbarn som ärver sin morfar eftersom deras mor är död. Han har en sambo och jag undrar hur mina barnbarn ärver då?

  De är de riktiga arvtagarna och även om det kommer att finnas testamente kan de väl inte förlora sitt arv?

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  Om morfadern nu inte har skrivit ett testamente som säger annat är det helt korrekt att det är dina barnbarn, som i egenskap av bröstarvingar, står närmast till arv.

  Sambon saknar i det fallet helt arvsrätt och det enda skydd hon har är en bodelningsregel, den så kallade lilla basbeloppsregeln.

  Enligt denna har en sambo vid en bodelning i anledning av ett dödsfall rätt att få behålla egendom (av gemensam bostad och lösöre) till ett värde av minst två gånger det vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet, idag totalt 90 000 kronor. Denna skyddsregel för sambon är dock ingen arvsregel utan endast en bodelningsregel.

  Finns det istället ett testamente till sambons förmån och denna kränker barnbarnens laglottsrätt i befintlig kvarlåtenskap, det vill säga hälften av deras arv, har de alltid möjlighet att kräva denna.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!