• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Kan jag begära en jämkning?

  Min man och jag har lämnat in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och när den är klar kommer vi ta itu med själva bodelningen och det är runt denna jag har en frågeställning.

  Min make har förutom sitt giftorättsgods även en större egendom som är hans enskilda egendom på grund av hans föräldrars gåvovillkor. Nettovärdet på hans giftorättsförmögenhet är större än på min.

  En väninna till mig påstår att jag kan begära någon slags jämkning och därigenom få mer än hälften av vår sammanlagda giftorättsförmögenhet. Stämmer detta verkligen?

  Undrande

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  Nej, i ditt fall stämmer inte detta. En förutsättning för att jämka huvudregelns hälftendelning vid er bodelning hade krävt att det hade varit du som hade varit tvungen att lämna ifrån dig en betydande del av din förmögenhet om huvudregeln skulle tillämpas. Eftersom det istället är du som har att vinna på en hälftendelning kan du dock inte åberopa en jämkning för att få ännu större tillgångar än vad huvudregeln ändå ger dig.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!