• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Vad innebär gudföräldraskapet?

  Jag skulle vilja veta vad som gäller för gudföräldrar. Jag och min man har pratat om att fråga hans morbror och moster om de vill bli gudföräldrar åt vår nyfödda dotter. De har har inga egna barn men jag vet att de lovat ta hand om några bekantas tre barn om det skulle hända föräldrarna något. Kan man vara gudföräldrar till flera barn?
  Familjerådgivare Kerstin Bohm svarar:
  Din till synes "enkla" fråga gav upphov till mycket funderingar och en del efterforskning kring fadderskapet som institution. Här har stora förändringar skett under åren gällande såväl lagstiftning som sedvänja. Fadderskapet har tidigare haft en mycket hög dignitet, bl a har faddergåva/dopgåva setts som barnets enskilda egendom och den har undantagits vid såväl föräldrarnas eventuella konkurs som vid övrigt arvskifte. Likaså har äktenskap mellan fadder och gudbarn varit omöjligt p g a att det andliga släktskapet har utgjort äktenskapshinder. Av faddrarna, som kan vara flera, ansågs gudmor, gudfar vara den förnämsta och vederbörande bar oftast barnet till dopet. Ingen av de ovanstående lagrummen är idag giltiga.

  Idag är det inte obligatoriskt att ha faddrar/gudföräldrar till sitt barn. Faddrarna blir s k dopvittnen och det finns möjlighet att få dem inskrivna i kyrkoböckerna. I den nya kyrkoordning som kommer att gälla från och med 1/1 2000 finns kravet att fadder måste själv vara döpt och förklara sig villig att tillsammans med föräldrarna dela ansvaret för den döpta personens kristna fostran. Det senare har alltid setts som fadderns huvuduppgift. Anteckning om fadderskapet kan inskrivas i kyrkoboken.

  Så till din egentliga fråga. Visst kan man vara fadder/gudförälder till flera barn. Eftersom det finns så vida ramar för hur fadderskap kan se ut så tror jag att det är viktigt att varje föräldrapar pratar med de blivande faddrarna om innehållet i deras uppgift. Vilka förväntningar har vi - och senare barnet - på faddrarna och vad kan dessa ställa upp med? Här vet jag att mycket besvikelse har uppstått hos såväl barn som föräldrar på faddrar som "försummat" sin uppgift och ibland kanske mest blivit presentgivare - om ens det. Jag tror också att det är bra om faddrar väljs bland de närstående, som har en rimlig chans att följa barnets utveckling, d v s åldersmässigt inte ligger alltför långt ifrån föräldragenerationen.
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!