Om jag avslöjar honom har han hotat ta mitt barn!

Jag har haft ett långt sexuellt förhållande med en gift man och när jag råkade bli gravid kunde jag bara inte göra abort, trots att...

Jag har haft ett långt sexuellt förhållande med en gift man och när jag råkade bli gravid kunde jag bara inte göra abort, trots att han krävde det. Jag ska nu föda mitt första barn och har gått igenom hela graviditeten själv. Jag har ljugit för alla vem som är far till barnet, för jag vågar inte tala om sanningen. Pappan har svurit på att om det någonsin kommer ut att han är far till barnet ska han göra allt för att ta barnet ifrån mig.

Jag tycker självklart att ett barn har rätt till två föräldrar, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag lever hellre med en lögn resten av livet än förlorar barnet jag burit på i nio månader. Hur stora möjligheter har han att ta barnet ifrån mig? Han är 36 år, gift och har redan tre barn, dessutom är han egen företagare. Jag är 25 år, ensamstående och arbetslös med låg inkomst (socialbidrag). Jag har aldrig haft några problem med någon myndighet eller haft andra bekymmer som skulle kunna utgöra grund för att betrakta mig som “dålig mor”. Jag har inget emot att han får umgängesrätt, men då ska det vara utan att hans fru är närvarande. Hon skulle göra allt för att förstöra min relation till barnet.

 Snälla hjälp mig, vad ska jag göra?

Familjerådgivare Kerstin Bohm svarar:

Du har under en längre tid befunnit dig i en situation präglad av rädsla för de hot som den blivande barnafadern har ställt dig inför. Det första jag vill tala om för dig är att hotet om att ta det väntade barnet ifrån dig är helt orealistiskt. Det behövs mycket starka skäl för en sådan åtgärd t#ex drogmissbruk eller annan grov försumlighet. Det är troligen så att din tidigare vän har blivit förskräckt över de konsekvenser som hans relation till dig kan få för hans familje- och eventuellt arbetsliv, och i sin ambition att slippa dessa konsekvenser så försöker han nu att hota dig till tystnad. Det är viktigt av flera skäl att du inte låter dig tystas.

Först och främst så har ditt kommande barn naturligtvis rätt att få veta vem som är far. Det är barnets rätt som måste vara det styrande för dig ? inte faderns önskan att få vara anonym. Och detta är särskilt viktigt eftersom barnet inte är ett resultat av en tillfällig förbindelse utan en långvarig relation, även om ni som föräldrar inte ska leva tillsammans. Om fadern dör så är ditt barn arvsberättigat efter honom och det är därför viktigt att faderskapet fastställs så fort som möjligt. Det är svårt att komma med det anspråket i efterhand. För det andra så behöver du naturligtvis ha ekonomisk hjälp med försörjningen av ditt barn. Och om du inte medverkar till fastställande av faderskapet så kan du försvåra eller omöjliggöra att du får underhållsstöd (tidigare bidragsförskott). Jag vill varmt rekommendera dig att antingen prata med en kurator på mödravårdscentralen, eller senare barnavårdscentralen, för att få hjälp med hur du ska gå vidare. Eftersom du i dagsläget inte alls har barnafaderns stöd i ditt handlande, så är det synnerligen viktigt att du får goda vuxenkontakter som kan hjälpa och stödja dig i din nya uppgift som mamma. Faderns hot saknar helt grund och du ska i framtiden inte behöva gå omkring och ljuga för hans skull.

Scroll to Top