Experten svarar på 10 frågor om vaccin

Ska jag vaccinera mig mot influensa som vanligt i år? Och hur gör jag om coronavaccinet kommer? Frågan om vaccinationer har sällan varit hetare än denna höst och vinter. Ola Gavelin, allmänläkare på Min doktor, reder ut vad som gäller.

1. Nu handlar väldigt mycket om corona – men visst kan man fort­farande få både influensa och lunginflammation?
– Helt rätt, alla de vanliga infektionerna finns fortfarande kvar och det finns inget som talar för att årets säsong vad gäller dessa infektioner kommer bli lindrigare. Influensa och coronainfektioner ger i många fall liknande symtom och kan vara svåra att skilja åt utan provtagning. Det är därför extra viktigt att man vaccinerar sig mot influensa i år om man tillhör en riskgrupp.

2. Vem bör vaccinera sig mot influensa respektive lunginflammation?
– Alla som riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom vid infektion rekommenderas vaccination. Man har genom åren sett att vissa grupper drabbas svårare och rekommenderar därför vaccination till dessa riskgrupper. För influensa rekommenderas vaccination för personer med kronisk hjärt-lungsjukdom, lever- eller njursvikt, diabetiker, gravida, ålder över 65 år eller om man har nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering. Det rekommenderas även att man vaccinerar sig om man bor eller arbetar med personer som tillhör riskgrupp.

– För lunginflammation är rekommendationerna likvärdiga med undantagen att man rekommenderas vaccination om man tidigare har opererat bort mjälten och att graviditet inte räknas som en riskfaktor och gravida behöver därför inte vaccineras.

3. Vilka är för- respektive nackdelarna med att vaccinera sig?
– Fördelarna är att man avsevärt minskar risken för allvarlig infektion ifall man skulle drabbas. Skyddet är inte fullständigt men risken att insjukna minskar med 60–70% om man vaccinerar sig och även om man skulle insjukna blir ofta symtomen lindrigare. Eftersom risken att bli svårt sjuk ökar om man tillhör en riskgrupp så är det just denna grupp som har mest att vinna på vaccination.

– Det finns ju förstås även nackdelar även om de är få. En nackdel är priset då man i de flesta fall får bekosta vaccinationen själv. Man behöver dessutom förnya vaccinationerna med jämna mellanrum. För influensa behöver man vaccinera sig på nytt inför varje säsong och för lunginflammation varierar frekvensen beroende på vilket vaccin som används.

4. Hur pass beprövade är de här vaccinen?
– Vaccinerna för både lunginflammation och influensa är väldigt säkra och beprövade vaccin som använts under lång tid. Med tanke på att vi vaccinerar framför allt de som är mest sköra och känsliga är detta helt nödvändigt.

5. Kan det vara så att de skyddar mot corona också – eller tvärtom triggar sjukdomen?
– Det hade varit fantastiskt om det var så att dessa vaccin kunde skydda mot corona också. Men tyvärr finns inget som talar för att de påverkar risken att insjukna i coronainfektion på något sätt.

6. Om jag tillhör en riskgrupp för corona och därför isolerar mig – behöver jag ändå vaccinera mig mot andra säsongsbundna sjukdomar?
– Många av rekommendationerna vi fått under våren såsom social distansering, noggrann handtvätt och att stanna hemma när man har symtom är precis lika effektiva för att minska smittspridningen av influensa som det är för corona. Så följer man dessa rekommendationer så minskar risken att smittas men eftersom det är svårt att helt utesluta risken och det finns ett säkert och relativt effektiv vaccin rekommenderar vi ändå att man bör vaccinera sig om man tillhör en riskgrupp.

7. Teorierna om vem som blir sjuk i corona är många. Det har talats om blodgruppens betydelse med mera. Finns det någon sådan teori kring säsongsinfluensa eller lunginflammation också?
– Teorier och spekulationer brukar vara vanligast kring tillstånd som vi inte har så mycket kunskap om. Vad gäller andra säsongsinfektioner har man inte sett något sådant samband utöver de sjukdomar och tillstånd som ingår i riskgrupperna.

8. När tror du att coronavaccinet kan komma?
– Personligen tror jag att det tar längre tid än vad man tror. Det är viktigt att det vaccin som kommer att användas är säkert och effektivt. Även om det i medicinska mått sker i rekordfart tror jag vi får vänta åtminstone fram till nästa sommar innan någon storskalig vaccination har startat.

9. Om jag är tveksam till att vaccinera mig mot corona av rädsla för biverkningar – hur ska jag tänka då?
– Det är en väldigt bra fråga. Jag tycker man ska vara sunt skeptisk till nya saker och till skillnad från de vaccin vi använder nu så blir coronavaccinet ett nytt och oprövat vaccin. Det är därför viktigt att vaccinet som kommer ut på marknaden är säkert och har genomgått alla tester och prövningar som krävs för nya läkemedel.

10. Varför tror du att rädslan för vaccinationer är så pass stor i Sverige just nu? (En undersökning från MSB visar att en av tre svenskar är skeptiska mot coronavaccinet)
– Det tror jag beror på vaccinationerna mot svininfluensan 2009 då det visade sig att vaccinet ökade risken för narkolepsi. Paradoxalt nog tror jag också att vaccinernas effekt och framgång också kan ligga bakom skepticismen. En sjukdom som mässlingen som tidigare var en fruktad sjukdom har vi i princip vaccinerat bort i Sverige. Viljan att vaccinera sig mot en sjukdom som man aldrig har sett konsekvenserna av kan minska.

Scroll to Top