Är du också släkt med kungen?

Släktforskaren Ted Rosvall har fascinerats av ätten Bernadotte ända sedan han var tio år. Själv är han åttamänning med prinsessan Sibylla. I tv-programmet Vem tror du att du är? hjälpte han kändisar att hitta sina rötter.

För alla som intresserar sig för släktforskning infinner sig snart nog insikten om att de flesta av våra förfäder är jordbrukare, torpare, soldater och hantverkare.

En och annan präst eller adelsperson kan också förekomma. Men hur det än är så tycks många tro att det måste finnas valloner bland förfäderna, eller att det rinner blått blod i ådrorna.

– I de flesta fall är det myter, legender som man vårdar ömt. Men det är mycket få personer som har kungliga anor, vare sig via äktenskapliga eller utomäktenskapliga barn.

Det säger släktforskaren Ted Rosvall som är mångårig ordförande i Sveriges släktforskarförbund och känd som genealogisk expert i tv-serien Vem tror du att du är?

Tio år gammal började han studera stamtavlor och genealogier och fick på köpet insikter i historia, politik och samhällsliv. Snart nog blev han även nyfiken på sina egna anfäder. Det visade sig efter liter efterforskning att han är åttamänning med prinsessan Sibylla.

Det har vänsterprasslats i alla tider. Redan Olof Skötkonung, vår förste kristne konung, hade tillsammans med sin tyska älskarinna Edla, två utomäktenskapliga barn, Edmund och Astrid. Men det hindrade ingen av dem att ta makten själva. Edmund blev kung i Sverige, Astrid drottning i Norge.

Birger Jarl, Valdemar, Karl Knutsson, Sten Sture den äldre. Alla hade de så kallade frillobarn, födda vid sidan om det egna äktenskapet.

– Naturligtvis hade de kärleksaffärer vid sidan om, det hörde liksom till traditionen. Det fanns gott om villiga kvinnor, som ville ha barn med en kung och därigenom skaffa sig en position vid hovet.

Fick heta Carlsson

Huruvida Gustav Vasa hade frillobarn är osäkert, men hans söner tycks ha varit desto mer aktiva på området. Både Erik XIV, Johan III, Hertig Magnus och Karl IX tog emellertid väl hand om sina frillobarn.

Ofta ordnades det med fördelaktiga giftermål. För en adelsman var det inte det fel att bli gift med en utomäktenskaplig kungadotter.

Frillodöttrar gifte sig med kammarjunkare, ämbetsmän, engelska adelsmän och franska friherrar. Sönerna blev ståthållare och fältmarskalker. Gustav II Adolf fick en son ihop med en holländsk köpmannadotter. Denne adlades af Vasaborg och fick gods och gårdar i både Sverige och Finland.

Karl X Gustav erkände villigt och glatt de flesta av sina frillobarn. Det blev en handfull och alla fick de heta Carlsson. Fredrik I tycks inte ha trivts helt i sitt barnlösa äktenskap med Karl XII:s syster Ulrika Eleonora d.y. och skaffade sig därför flera barn med sin älskarinna Hedvig Taube.

Hon blev i och med detta upphöjd till romersk riksgrevinna. Adolf Fredrik, Gustav IV Adolf och Karl XIII var inte sämre. Söner och döttrar föddes vid sidan av, en del dock med en något osäker biologisk bevisning.

Hysch-hysch

Det var först när den Bernadotteska kungaätten klev in på scenen som det blev hysch-hysch i de kungliga salongerna. Karl XIV Johan lär innan sitt äktenskap med Désirée ha fått en dotter i Schweiz. Men hur det gick med henne är det ingen som riktigt vet, troligen dog hon som ung.

En som ofta fått klä skott som playboy nummer ett är Karl XV, Kron-Kalle kallad och omåttligt populär bland allmogen.

– Karl XV rykte som förförare är kanske överdrivet. Visst var han omoralisk och hade många förhållanden vid sidan om sitt äktenskap. Men skulle han ha gjort så många kvinnor med barn som det påstås, så hade han aldrig haft tid att regera.

Då var det värre med brodern Oscar II, som utåt låtsades vara moralens väktare. Men med hjälp av skådespelerskor och tjänarinnor vid sommarsemestrarna på västkusten gav han liv åt säkert ett halvt dussin barn.

Äkta Bernadotteättlingar

Så långt de utomäktenskapliga förbindelserna, men det finns naturligtvis även en stor skara äkta Bernadotteättlingar. Om detta har Ted Rosvall skrivit i en bok om med samma namn. Omkring 800 ättlingar finns där noggrant redovisade.

– Visst finns det en del svenskar som har släktskap med nuvarande kungahuset, men desto fler har Vasablod i ådrorna.

Under sin tid som ordförande i Sverige släktforskarförbund blev Ted engagerad som expert i tv-serien Vem tror du att du är? Han hjälpte till att leta reda på en rad kända svenskars förfäder. De flesta av bondeätt, men en och annan med blått blod i ådrorna, däribland Ebba von Sydow, som visade sig härstamma från Erik XIV.

– Mårten Palme fick jag befria från rykten om att han skulle vara ättling till både Gustav Vasa och Kristian Tyrann. Det stämde med Gustav Vasa, men inte när det gällde Kristian II. Men även här finns en osäkerhet. Ju fler generationer tillbaka, desto större är risken att släktledningen inte stämmer.

FOTNOT: Du kan läsa hela reportaget i Svenska Öden & Äventyr nr 9.

Scroll to Top