Beskrivning:

Funkian 'Patriot' är vacker med de gräsliknande bladen på blå strandiris.