Beskrivning:

'Hadspen Blue' har silvrigt blå blad.