• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Så beskär du rosorna

  Den omsorg du lägger ner på att beskära rosorna tidigt på säsongen har du igen senare, med vackrare form och rikare blomning.Se hur du klipper rosorna på vår webb-tvHitta den bästa sekatören för jobbet – Stort test

  Så beskär du rosorna

  Gallra bort alla döda grenar och klipp toppskotten, på moderna rabattrosor till cirka 15 cm. Om rosen är gammal kan du också behöva gallra bort gamla skott.

  Klipp på rätt avstånd från rosens öga, som på kvisten till vänster. På kvisten i mitten är klippet för nära ögat och till vänster är klippet för långt ifrån.

  Skottanlagen sitter ovanför varje blad på rosen. Inte förrän toppen försvinner börjar de växa till.

  1. Klipp bort alla döda grenar helt. Ta även bort klena och skadade grenar. Den här klippningen mår alla rostyper bra av. Om du ser vildskott du har missat tidigare, klipp även bort dem ända nere vid roten. De har tätare och annorlunda taggar och ofta ljusare färg. Om du låter dem växa till kan de kväva den äkta rosen, som är ympad på grundstammen. Vildskott ska du klippa direkt när du ser dem, även mitt i sommaren.

  2. Klipp toppskotten. När allt dött och avvikande är borta är det dags att sätta formen. Längs stjälken finns skottanlag, ett över varje bladfäste. När toppen klipps av får de chansen att utvecklas. Då blir busken tätare. Annars går rosens hela kraft åt till att skjuta i höjden – för övrigt samma mekanism som gäller för andra buskar och även pelargonerna. Olika typer av rosor klipps olika mycket.
  ✿ Moderna rabattrosor. Beskär hårt. Lämna ungefär tre ögon, det översta utåtriktat. Ibland kan det vara svårt att se ögonen och då kan du behöva höfta till höjden, ca 15 cm. Är det en gammal ros kan du behöva glesa ut den. Kapa då de äldsta grenarna nere vid marken. När det gäller storblommande rabattrosor kan du lämna lite mer vartannat år, ca 30 cm.
  ✿ Återblommande busk­rosor klipps ner till halva höjden, ungefär en halvmeter. För övrigt samma typ av klippning som gäller för de mindre rabattrosorna.
  ✿ Gammaldags buskrosor ska inte klippas hårt. De blommar på det lilla skott som kommer i toppen på gamla skott och klipper du bort det blommar inte rosen. Gallra bort gamla skott och klipp ner fjolårets långa skott, som skjuter som rankor, till hälften. Då grenar de sig. Ta bort lågt hängande grenar.
  ✿ Klängrosor gallras bara lite grand, med ambitionen att få rosen att förgrena sig så vackert som möjligt.

  3. Titta på rosen igen. Hur blev formen? Kanske ser den lite sned ut. Föreställ dig att skottanlagen, ögonen, börjar växa. Hur kommer rosen att se ut då? Det är viktigt att det översta klippet på busken är över ett utåtriktat öga. Då kommer de nya grenarna inte att ligga och skava emot andra.

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!