• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Om krisen kommer – så här hittar du till ditt närmaste skyddsrum

  28 maj till 3 juni genomförs för första gången Krisberedskapsveckan, med syfte att förbereda befolkningen på ett eventuellt krisläge. Det här kan du behöva veta om skyddsrum.

  Om krisen kommer – så här hittar du till ditt närmaste skyddsrum

  Den här veckan skickas broschyren "Om krisen eller kriget kommer" ut till alla svenska hushåll, på uppdrag av regeringen. Syftet är att hela samhället ska kunna förbereda sig inför en eventuellt höjd beredskap. Fokus ligger på hur vi ska kunna tillgodose våra grundläggande behov, så som vatten, mat och elektricitet, när viktiga funktioner i samhället inte fungerar. 

  En sådan här broschyr har inte skickats ut på 30 år, men anledningen till att det händer nu är att den nya kampanjen Krisberedskapsveckan genomförs den här veckan. Syftet är inte att oroa någon i onödan, men det bedöms som viktigt att befolkningen är ordentligt förberedd om en nödsituation skulle inträffa. Icakuriren har tidigare skrivit om vad du bör ha hemma för att överleva i en krissituation. 

  I vissa fall, exempelvis om det blir krig, kan du behöva ta dig till ett skyddsrum. På MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) karta kan du hitta ditt närmaste skyddsrum.

  Värt att veta om skyddsrum:

  Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige med plats för 7 miljoner personer. Omfattningen begränsas till att avse de situationer där acceptabla alternativ till fysiskt skydd inte kan antas finnas.

  Vid fara under höjd beredskap söker du skydd i det skyddsrum som är närmast.

  Alla skyddsrum ska vara utmärkta med skyddsrumsskylt på husfasaden, se bilden nedan. Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum ska genom skyltning på byggnaden eller anläggningen ge anvisning om var utrymmet finns.

  Om det inte finns något skyddsrum i fastigheten där du bor: Ta dig till det skyddsrum som är närmast där du befinner dig. I nödfall kan du bege dig till annat skyddande utrymme såsom källare, tunnel eller tunnelbanestation.

  I ett skyddsrum ska det finnas, när det är iordningställt, vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. I en krigssituation får du vara beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet.

  Det är ägaren till en byggnad som innehåller skyddsrum som har underhållsansvaret. Om en skyddsrumskontroll visar på brister blir ägaren ålagd att åtgärda dessa.

  Skyddsrummen är avsedda för befolkningen. Husdjur får inte tas med till skyddsrummet på grund av t.ex. allergirisken.

  Läs mer på msb.se

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!