• Få husohem.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Ta reda på ditt hus historia – så gör du

  Sverige har en ovanligt rik flora av historiska dokument jämfört med många andra länder, och det finns många källor för hushistoriker att grotta ner sig i. Här är några vanliga sökvägar:

  Ta reda på ditt hus historia – så gör du
  Foto: Istock

  Kommunarkiv

  Framför allt byggnads­nämndens och stadsbyggnadskontorets arkiv. Det är enklare att hitta äldre ritningar av stads­bebyggelse än av hus ute på landsbygden eftersom byggnadsnämnder blev obligatoriska i städerna 1875, men inte förrän 1932 i landsbygdskommunerna. Kommunen kan ha gjort inventeringar av bebyggelsen på orten, där man kan hitta fotografier. Har ofta också tagit fram egna kartor över orten.

  Landsarkiv

  Finns på nio orter i landet och rymmer en lång rad arkiv. I länsstyrelsearkivet hittar man jordeböcker, mantalslängder och rullor. I militära arkiv finns info om soldattorp och andra militära boställen.
  I domstolsarkiv finns lagfartshandlingar och bouppteckningar. 

  Riksarkivet 

  Här kan man, mot en framtagningsavgift, beställa ägarhistorik på hemsidan. Det som behövs är en fastighets­beteckning (gärna även äldre beteckningar).

  Lantmäteriet

  Arkiverar ett stort antal historiska kartor, t ex skifteskartor som talar om hur marken i en bygd delades in före och efter skiftes­reformerna på 1700- och 1800-talet. Man kan även få uppgifter om avstyckningar av tomter och söka nyare information om fastigheter.

  Riksantikvarieämbetet

  Här kan man söka i bebyggelseregistret (innehåller mest uppgifter om slott, kyrkor, herresäten och andra historiskt viktiga byggnader).

  Nordiska museet

  Har en av de största bildsamlingarna i Norden, och en topografisk samling där man kan söka bebyggelse på landskap, socken, by och gård.

  Kungliga Biblioteket

  Samlar allt som tryckts i Sverige och har dessutom en stor bildsamling med vykort, kartor och porträtt. 

  Lokala bibliotek

  Har ofta lokalhistoriskt material samlat i egen avdelning och abonnerar på olika databaser, där man digitalt kan söka i husförhörslängder och församlingsböcker.

  Källa: Boken "Börja forska kring ditt hus och din bygd" av Per Clemensson och Kjell Andersson

 • Få husohem.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!