• Få husohem.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Så skyddar du dig mot bränder i hemmet

  Släck de levande ljusen när du går ut från köket – och stäng av spisen! Glömda plattor är den största brandrisken i hemmet.

  Så skyddar du dig mot bränder i hemmet
  Foto: Istock

  De 10 vanligaste orsakerna till bränder i bostäder

  Brandförsvaret åkte ut till 5 400 bränder i bostadsbränder 2015, enligt den senaste siffran från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Här är de tio vanligaste orsakerna och antalet utryckningar.

  1. Glömd spis 1 250

  2. Tekniskt fel 575

  3. Soteld 524

  4. Anlagd med uppsåt 413

  5. Värmeöverföring 323

  6. Rökning 221

  7. Levande ljus 147

  8. Gnistor 78

  9. Självantändning 64

  10. Barns lek med eld 48

  Så här skyddar du dig

  Den här tiden på året orsakar glömda levande ljus många bränder, men den i särklass största brandrisken utgör spisen. Glömda plattor står för de flesta bränder i svenska hem, och risken ökar när vi närmar oss jul. Vi bjuder till fest och står vid spisen och lagar mat – tills gästerna ringer på dörren. Några minuter senare kan oljan ha fattat eld och lågorna slår upp i fläkten och mot taket.

  – På en induktionshäll går det väldigt snabbt, säger brandingenjören Cecilia Uneram, som arbetar med att stärka brandskydd i svenska hem.

  – På gamla spisar med vanliga plattor är det också bristande ordning och reda som utgör brandrisken, att man lägger saker på spisen som fattar eld. 

  Förebygg faran

  Bästa brandskyddet är förebyggande! Lämna aldrig spisen med maten på. Att installera en spisvakt är bästa brandförsäkringen, den läser av värme och rök och slår av den glömda plattan automatiskt. 

  Och att ha en brandvarnare som fungerar är livsviktigt, inte bara i köket. Testa dina brandvarnare regelbundet och ha alltid extra batterier hemma.

  Brandsläckare

  Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att ha en brandsläckare hemma som klarar av en liten brand. Brandskyddsföreningen rekommenderar att alla hem ska ha en pulversläckare på sex kilo. Att ha en liten två-kilosbrandsläckare placerad i köket är ett utmärkt komplement. 

  – Det är också bra för den som inte orkar hantera en stor brandsläckare, säger Cecilia Uneram. En liten brandsläckare på två kilo orkar alla använda. För att få ett fullgott brandskydd i hemmet kan man i så fall ha flera stycken.

  Om oljan fattar eld

  Men om oljan på spisen fattar eld är ett lock första hjälpen! Det är snabbare och bättre än att använda brandfilt. Ett test som Konsumentverket nyligen lät göra av brandfiltar från fem olika leverantörer visade att ingen klarade av att släcka en brand i en frityrgryta. Trots det är brandfilt en bra säkerhetsutrustning, men den är inte bäst för just brinnande olja.

  Sotbränder

  En annan typ av vanlig brand som också ökar i svenska hem under vinterhalvåret är sotbränderna. Det handlar om att sot och tjära i skorstenen tar eld, ibland på grund av bristande sotning men också för att man eldar fel, enligt Cecilia Uneram:

  – Många myskaminer är gjorda för att man ska lägga in ett par vedträn, då funkar det inte att lassa på med en massa ved. Dessutom är det viktigt att elda med torr ved, så att det inte bildas för mycket sot.

 • Få husohem.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!