• Få husohem.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Nya regler för tätskikt i badrum

  Boverkets nya byggregler och två oense branschorganisationer ställer till det för den som ska bygga badrum. Det är klokt att vara överens med sitt försäkringsbolag innan man börjar bygga.

  Sedan i somras gäller nya regler för badrumsbygge. Den 1 juli förra året trädde Boverkets nya byggregler i kraft. På några viktiga punkter berör de våtrum. De nya reglerna ska förhoppningsvis leda till färre fuktskador.

  Den viktigaste förändringen gäller tätskikten. Kakel och klinker är inte täta i sig. Därför krävs tätskikt bakom som skydd mot fuktskador. I våras larmade tidningarna om att de vätskebaserade, vanligtvis rollade, tätskikten som varit godkända inte var tillräckligt täta. Fukt trängde in i väggkonstruktionen bakom tätskiktet och svartmögel fick fäste i gipsskivornas kartongskikt.

  För försäkringsbolagen var det här inget nytt. Man hade sett antalet fuktskador öka och därför beställt tester på tätskikten. Testerna visade att tätskikten visserligen var vattentäta, men däremot inte var tillräckligt ångtäta. Fukt kan i form av ånga tränga igenom även vattentäta skikt.

  Skärpta krav

  Detta ledde till skärpta krav i Boverkets byggregler. Men det räcker inte med Boverkets föreskrifter. Försäkringsbolagen kräver för full ersättning vid skada ofta att badrummets byggs enligt de branschregler som finns. Branschreglerna är tänkta som en slags praktiskt tillämpning av myndigheternas regler.

  Så långt hade allt varit väl om det inte funnits två konkurrerande branschorganisationer som båda håller sig med varsin uppsättning branschregler. Den ena av dessa organisationer, Byggkeramikrådet, basunerade i media ut att det nu, enligt deras branschregler, inte längre ska vara tillåtet med gipsskivor med kartongskikt i våtrumsväggar.

  Golvbranschens Våtrumskontroll, som är den andra branschorganisationen, menar att detta bara var för att Byggkeramikrådet ville ta fokus från att de i många år godkänt de rollade tätskikt som nu visat sig var otillräckliga. I sina egna branschregler menar Golvbranschens Våtrumskontroll att gipsskivor är ett bra väggmaterial om tätskiktet består av plastmatta.

  Det är säkerligen korrekt, men gipsskivor är ett fuktkänsligt material och även om tätskiktet är aldrig så tätt så finns det alltid risk för fuktinträngning genom exempelvis skruvhål.

  Vilka branschregler gäller?

  De två organisationernas inbördes kamp kunde verka både löjlig och ointressant om det inte vore för just det faktum att fastighetsägare är hänvisade till att bygga sina våtrum efter branschreglerna. Vilken uppsättning branschregler gäller? Den ena handlar framför allt om våtrum med kakel och klinker som ytskikt och den andra är mest inriktad på våtrum med plastmatta.

  Karl-Eric Larsson på Folksam tar inte riktigt ställning.

  – Om du ska ha kakel följer du Byggkeramikrådets branschregler och om du ska ha plastmatta följer du Golvbranschens Våtrumskontrolls branschregler. Åtminstone tills dessa två organisationer lyckats komma överens om gemensamma regler, uppmanar Karl-Eric Larsson.

  Kolla med försäkringsbolaget

  Medan de två organisationerna träter om vem som egentligen företräder branschen och vem som vet bäst hur Boverkets byggregler ska tillämpas, svävar villaägare och bostadsrättsinnehavare i ovisshet om vad som är bäst och vad som ger full ersättning om olyckan är framme. Ett gott råd är att kräva skriftligt besked från sitt försäkringsbolag om vad de kräver innan man sätter igång att bygga ett badrum.

  För små fastighetsägare är det orimligt att behöva hamna i korselden mellan två konkurrerande branschorganisationer. Det är märkligt och oacceptabelt att dessa organisationer inte kan gräva ner gamla stridsyxor och komma överens om gemensamma branschregler. Och det är än mer anmärkningsvärt att försäkringsbolagen inte kan sätta tillräcklig press på branschen att göra detta.

   

  Plus om tätskikt

  • Det finns nya vätskebaserade tätskikt som klarar Boverkets nya krav.

  • En riktigt händig lekman bör kunna klara att använda dessa även om det är knepigare än förr.

  • Det finns nya gipsskivor utan kartongskikt.

  • Det finns alternativa, ofta cementbaserade, byggskivor.

  • Plastmatta är det tätskikt som har bäst motstånd mot ånggenomgång.

  • Plastmatta går att laga om man måste göra en lokal reparation bakom kaklet.

  • Det finns många kunniga människor i branschen.

   

  Minus om tätskikt

  • Plastmatta går inte att sätta själv för gör det självaren.

  • Ingen plastmatta är godkänd bakom kakel i Byggkeramikrådets branschregler.

  • Vätskebaserade tätskikt kan inte repareras utan att hela badrummet rivs upp.

  • Plastmatta är svår att montera på vissa byggskivor.

  • Plåtreglar är inte fuktkänsliga, men har dålig stabilitet för infästning av vägghängda tvättställ etc.

  • Branschen är uppdelad i två läger som inte kommer överens.

   

  Boverkets nya våtrumsregler

  Den viktigaste nyheten som gäller badrum i Boverkets byggregler är att tätskikten nu måste ha ett högre motstånd mot ånggenomgång. Gränsen är satt till 1 000 000 s/m, ett svårbegripligt värde för lekmannen. Tillverkarna av tätskikt är tvungna att anpassa sina produkter till de nya kraven.

  Läs mer på www.boverket.se

   

   

  Tänk på detta när du bygger badrum:

  • Kolla med försäkringsbolaget vilka branschregler som gäller i ditt fall.

  • Dokumentera alla steg i badrummets uppbyggnad. Notera produkter och metoder som använts. Komplettera gärna med foton under arbetets gång.

  • Om du byter försäkringsbolag är dokumentationen bra för att i förväg kontrollera om de anser att bygget är försäkringsberättigat.

  • Dokumentationen är även bra vid försäljning. Redovisade åtgärder är svåra att i efterhand hävda som dolda fel.

  Av Roger Nyström
 • Få husohem.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!