• Få husohem.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Välj rätt fasad

  Trä, puts, tegel eller kanske fiberbetong? Valet av fasadmaterial bestämmer inte bara utseendet på ditt hus utan även hur mycket jobb du behöver lägga ned på det i framtiden.

  Fasadtyp: Träfasad
  Beskrivning: Naturligt och levande, ofta av gran, lärk eller kärnfuru.
  Hållbarhet: Flera hundra år vid rätt byggmetod och underhåll.
  Skötsel: Fasadtvätt vid behov. Ommålning ca vart sjunde år beroende på läge.
  Fördelar: Hållbart, naturligt, miljövänligt. Lätt att bygga med och reparera.
  Nackdelar: Kräver underhåll. Många detaljer försvårar underhålet.
  Pris: Målad lockpanel, ca 750-950 kr/kvm.

  Fasadtyp: Putsad fasad
  Beskrivning: Slät till grovkornig beläggning av klakcementputs, cementbruk eller kalkbruk.
  Hållbarhet: Ca 50 år, sedan krävs omputsning.
  Skötsel: Fasadtvätt samt ommålning vid behov.
  Fördelar: Relativt underhållsfritt, mindre skador kan du åtgärda själv.
  Nackdelar: Fuktkänsligt. Putsning måste göras av fackman.
  Pris: Ca 1100-1500 kr/kvm (inkl putsbärare).

  Fasadtyp: Tegelfasad
  Beskrivning: Brända lerblock, färg beroende på lertyp.
  Hållbarhet: Mycket hållbart, flera hundra år.
  Skötsel: Rengöring samt påfyllning av murbruk mellan tegelblocken vid behov.
  Fördelar: I princip underhållsfritt. Alger har svårt att få fäste. Den händige kan mura själv.
  Nackdelar: Surt regn kan laka ur fogarna. Kan få frostspänningar. Svårt att byta kulör på.
  Pris: Ca 1700-2300 kr/kvm.

  Fasadtyp: Plåt
  Beskrivning: Ofta brännlackerad aluminium eller plastbelagd stålplåt.
  Hållbarhet: Ca 50 år.
  Skötsel: Rengöring, ommålning samt rostbehandling vid behov.
  Fördelar: Lätt att montera. Låg vikt.
  Nackdelar: Temperaturförändringar kan ge knäppningar. Svårt att åtgärda bucklor och repor.
  Pris: Ca 1000-1500 kr/kvm.

  Fasadtyp: Fibercement
  Beskrivning: Ett oorganiskt material av träfiberarmerad cement, ersätter eternitplattor. Slätt eller sten/trä-liknande utförande.
  Hållbarhet: 15 års garanti, men uppstår ingen skada är materialet outslitligt.
  Skötsel: I princip helt underhållsfritt. Ommålning vid behov.
  Fördelar: Väderbeständigt, fukttåligt, brandsäkert. Låg vikt, snabb montering.
  Nackdelar: Kan vara känsligt för repor.
  Pris: Ca 800-2300 kr/kvm.

  Fasadtyp: Betong
  Beskrivning: Ofta som hela byggelement/ytterväggar.
  Hållbarhet: Lång hållbarhet, flera hundra år.
  Skötsel: Inget underhåll, rengöring vid behov.
  Fördelar: Brandsäkert, möglar eller ruttnar inte, energisnålt.
  Nackdelar: kräver proffsmontering.
  Pris: Ca 4000-4500 kr/kvm (yttervägg). Ca 1200-1400 kr/kvm (utfackningsvägg).

  När du ska bygga eller köpa nytt hus är valet av fasadtyp en av de största estetiska frågorna. Ett hus med träfasad ger ett helt annat intryck än samma husmodell i puts eller tegel. Men du gör klokt i att inte bara se till utseendet. De olika fasadmaterialen skiljer sig åt även när det gäller exempelvis livslängd, underhåll samt pris.


  Träpanel förekommer i många olika utföranden och är den absolut vanligaste fasadbeklädnaden i Sverige, Norge och Finland. Putsade fasader är vanligare i södra Sverige, där inflytandet från Danmark också är större. Hur det ser ut i kulturlandskapet runt omkring ditt hus är ytterligare en faktor att ta hänsyn till, vare sig du vill smälta in eller sticka ut. Det kan till och med vara så att kommunen har restriktioner för vilken typ av fasader man ger bygglov till, särskilt inom detaljplanen.


  Priset är givetvis också avgörande. Men titta inte bara på kostnaden per kvadratmeter. Har ditt hus många dörrar och föns-ter, eller många vinklar och vrår, blir arbets-insatsen större än om huset mest består av stora fönster och raka ytor. Tänk också på att ett högre pris initialt kan ge lägre boende-kostnader på sikt om du slipper underhåll och reparationer. Ett välisolerande, energisnålt material kan sänka uppvärmningskostnaderna. Det går även att blanda olika material, till exempel trä och puts, vilket ger personlig prägel på huset. Sydsidan som är mest utsatt, kan också ofta med fördel kläs i ett mer tåligt material än övriga huset

  Av Susann Gson Engqvist
 • Få husohem.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!