• Få husohem.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Bygg ett vackert vedskjul invid väggen

  Lycklig den som har egen ved att elda med och en sådan här vacker bod att förvara den i. Bygg själv efter vår ritning.

  Ved är vackert och en välmatad stapel är dessutom ett uttryck för rikedom, flitighet, kunskap och förutseende.
  Det jordkällaren är för potatisen är vad vedboden är för klabbarna och det är klart att du vill att de ska ha det bra – torrt och luftigt. Före midsommar ska det vara hugget och staplat om veden ska bli tillräckligt torr till den 15 september, eldningssäsongens början.
  I beskrivningen har vedskjulet takpapp, medan det på fotot har takpannor. Vill du ha ett tak av lertegel kan du strunta i råsponten och i stället skruva fast reglarna S på högbenen C – lägg sedan pannorna på dessa. Se den separata ritningen. Det här är inget svårt bygge, men ganska omfattande och väl synligt. Slarva inte, utan mät som alltid två gånger, så behöver du bara såga en.

  Räkna med att det tar cirka en vecka att bygga vedskjulet.

  Du behöver:

  Dimensionshyvlat virke 45x45 mm
  6 st à 1 935 mm (A)
  4 st à 950 mm (B)
  1 st à 950 mm (O)
  12 st à 950 mm (S), används om man vill lägga takpannor
  Dimensionshyvlat virke 45x120 mm
  4 st à 1 800 mm (C)
  1 st à 2 800 mm (D)
  1 st à 905 mm (N)
  1 st à 685 mm (E)
  Tryckimpregnerat virke 45x45 mm
  7 st à 950 mm (F)
  Tryckimpregnerat virke 28x120 mm
  7 st à 2 660 mm (G)
  Falsad spårpanel med fasade kanter 22x145 mm
  60 st à 950 mm (H)
  8 st i olika längder, totalt ca 13 meter (L)
  Råspont 20x95 mm
  44 st à 950 mm (J), används om man vill ha papptak
  Trehyvlat virke 22x145 mm
  2 st à 950 mm (K)
  2 st à 1 900 mm (Q)
  2 st à 1 920 mm (R)
  Trehyvlat virke 22x95 mm
  2 st à 2 025 mm (M)
  5 st à 2 070 mm (P)
  Syllpapp
  Träskruv i olika dimensioner
  Beslagsskruv
  Byggvinkelbeslag
  Spikplåtar
  Takpapp och asfaltlim, används om man vill ha papptak
  Takpannor 40 st
  Nockpannor 3 st, används om man vill lägga takpannor
  Fasadfärg

  Detalj av ritning på vedskjul.

  Gör så här: 
  1. Skjulet ska stå på ett fast och plant underlag av sten eller betong.

  2. Skruva ihop reglarna A och B till två ramar och skruva fast dem i väggen. Avståndet mellan dessa ska vara 2 660 mm. Lägg syllpapp under regel B.

  3. Såga delarna till de båda takstolarna – C, D och E. Taklutningen ska vara 30 grader. Montera ihop delarna med spikplåtar på baksidan.

  4. Ställ den ena takstolen mot väggen på de monterade väggra-marna. Rita på väggen var C ska sitta. Skruva fast dessa i rätt läge mot väggen.

  5. Montera nästa takstol längst fram på reglarna B med vinkelbeslag. Sätt en tillfällig stötta mellan takstolarna, så att den främre takstolen blir fixerad i rätt läge.

  6. Skruva fast två reglar F mot reglarna B och fördela de övriga F däremellan. Lägg syllpapp under alla F. Skruva fast trallvirket G jämnt fördelade på F.

  7. Skruva upp panelen H på väggstommarnas båda sidor.

  8. Skruva fast råsponten J på C.

  9. Skruva fast brädorna K mot ändarna på C.

  10. Såga panelen L i 30 graders vinkel och montera dem på gavelspetsen.

  11. Skruva fast foderbrädorna M mot A så de täcker ändträet på panelen H.

  12. Fäst regeln N mellan väggen och D med vinkelbeslag.

  13. Skruva fast regeln O på golvet rakt under N.

  14. Skruva fast brädorna P jämnt fördelade på N och O.

  15. Lägg på takpapp enligt leverantörens anvisning.

  16. Måla vedskjulet och brädorna R och Q två gånger med fasadfärg.

  17. Skruva fast vindskivorna Q och vattbrädorna R.

   

  Ritning vedskjul.

  Text: Ingemar Gens  Foto: Helene Toresdotter  Konstruktion och ritning: Anders Jeppsson

 • Få husohem.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!