• Få husohem.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Bygg en luftig pergola

  En luftig pergola med ribbor till tak skärmar av solen utan att stänga ute himlen, men framför allt skänker den uteplatsen en ombonad känsla.

  Pergolan är här en fortsättning på verandataket. Ritningen visar bara en sektion, men kan förstås förlängas efter behov.


  Eftersom vår pergolasektion inte har något tak som måste klara att bära tung snö så håller den här enkla konstruktionen med takreglarna elegant infästa halvt-i-halvt i väggens bärlina. Vill du ha tak på någon del av pergolan kan det behövas kraftigare infästning med balkskor i väggen samt byggvinklar för att förstärka takreglarnas fäste i yttre bärlinan. Ett så flackt tak kan också behöva skottas vintertid.

   

  Gör så här:

  1. Gräv plinthål 200 mm djupare än plintarnas djup. Fyll botten av gropen med 200 mm hårdpackat grus eller singel. Sätt plintarna på plats. Lägg en regel mellan plintarna och väg av så de kommer i samma höjd. Kontrollera även avståndet till väggen. När de är i nivå fixeras de med jord och grus runt stolpen. Vattna så att återfyllningen sätter sig riktigt.


  2. Såga urtag för bärlinan B upptill i stolparna A. Sätt den ena stolpen på plats i plinten och skruva fast den tillfälligt med en genomgående bult eller två franska träskruv. Se till att den kommer i lod och stötta med tillfälliga strävor. Sätt nästa stolpe på plats med bärlinan B tillfälligt fäst och mät av att stolpen kommer i lod och bärlinan i våg. Stötta stolpen och fixera båda stolparna i plintarna med bult eller fransk träskruv. Fixera till sist också bärlinan B.


  3. Mät upp var takreglarna ska placeras på bärlinan C som ska sitta på husväggen. Såga och stäm ut för montering halvt-i-halvt i C för balkarna D.


  4. Montera bärlinan C på fasaden.


  5. Snedsåga takreglarna D i ytteränden. Såga ut för montering halvt-i-halvt mot C i den andra änden.


  6. Lägg upp takreglarna D. Mät så att de hamnar rakt och på lika avstånd från varandra. Skruva fast dem uppifrån i bärlinan C. Skråskruva fast dem i bärlinan B. Ibland är det lättare att skråskruva om man förborrar.


  7. Lägg upp översta och nedersta
  regeln E och skruva fast dem. Fördela övriga E jämnt och skruva fast dem. Enligt måtten i ritningen blir det 100 mm mellan E.

  Justera mellanrummen om det inte stämmer.

  Idé Gunilla Svensson Arkitektkontor Text Roger Nyström Foto Peter Carlsson Ritning Anders Jeppsson
 • Få husohem.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!