• Få husohem.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Måla fasaden i sommar

  Börja nu så hinner huset få ny färg i sommar. Eller åtminstone en del av huset. Allt måste inte vara färdigt med en gång.

  Nu är det hög tid att börja med underarbetet inför sommarens fasadmålning. När allt är förberett är det sedan bara att vänta in den där dagen med perfekt målarväder och rätt fukthalt i väggbrädorna. Då är det äntligen dags att stryka på den nya färgen och se hur huset stolt reser sig i sin nya fina kostym.

  Det idealiska målarvädret är inte sommarens soligaste dag. Hellre dagarna efter när fasaden är torr och solen döljs bakom moln.

  Underarbetet är den viktigaste delen av ommålningen. Fördelen är att det till skillnad från själva målandet inte är så väderberoende. Däremot kan man vara säker på är att allting tar mera tid än man beräknat så planera för några extra arbetsdagar.

  Viktigast är ändå att även hinna ta vara på sommaren och inte låta husmålandet ta all ledig tid. Hela huset behöver faktiskt inte målas samma sommar.

   

  1) Planering

  Planering är som i de flesta arbeten A & O för ett gott resultat. Hur mycket ska målas? Vad behövs i form av material och arbetsredskap, inklusive byggnadsställningar. Ska släkt och vänner kallas in som arbetshjälp? Försök även uppskatta tidsåtgången och var inte för optimistisk.

  Se till att köpa in material i tid. Kanske går det att komma överens med färghandlaren om att få lämna tillbaka obrutna förpackningar med skyddsplast, arbetshandskar, tejp och annat. Då är risken mindre att något tar slut när man är som mest i gasen.

   

  2) Begränsa arbetet

  Hela huset måste visserligen målas, men inte nödvändigtvis i ett svep om priset är en förstörd sommar utan rekreation. Husväggen tar ju slut vid knuten så måla en sida i taget. Börja med en långsida. Året efter år det dags för andra långsidan och tredje året båda kortsidorna. Kanske hinner man med mer, men det är bättre att inte slarva för att hinna klart.

   

  3) Slarva inte med underarbetet

  Underarbetet är lite drygt, men när det är gjort kan man trösta sig med att tre fjärdedelar av jobbet är klart. Se till att ha material på plats. Skydda grund och rabatter med plast.

  Kontrollera fasaden och byt eventuellt ut skadade brädor. Rengör fasaden med vatten och fasadtvättmedel. Tvätta nedifrån och uppåt. Rotborste är bra på hårt smutsade ytor. Skölj noga med trädgårdsslang. Högtryckstvätt ska aldrig användas på träfasad. Det är effektivt som bara den, men tyvärr trycker man också in fukt i virket som kan förstöra både färg och virke. Skrapa och borsta därefter bort lös färg. Om färgen sitter hårt kan den få sitta kvar. Färgresterna samlas ihop och lämnas in som miljöfarligt avfall.

  Stryk rostskyddsfärg på spikskallar och behandla skarvar och ändträ med impregnerande grundolja. Särskilt på nytt virke stryker man också kvistlack på kvistar för att förhindra att de blöder igenom färgen. Nytt virke och trärena delar av fasaden målas med grundfärg.

   

  4) Systemmålning

  Moderna färger målas i system. Det innebär att trärent virke först behandlas med grundolja på ändträ, spikhål och skador. Därefter stryks fasaden med grundfärg. Slutligen läggs två skikt täckfärg. Använd produkter av samma fabrikat. Annars blir det svårt att reklamera färgen om något går snett.

   

  5) Rätt fukthalt

  Det är aldrig bra att måla trä som är för fuktigt. Om vädret är torrt och varmt och har varit det några veckor är det i regel inget problem, men tänk på att skuggade väggar kan behöva tid på sig att torka. Säkrast är det att mäta träets fukthalt med en fuktmätare som hyrs eller lånas hos färgfackhandeln.

   

  6) Arbetsställning

  Stegar är till för att ta sig upp och ner med, inte att arbeta ifrån. Hyr en byggställning så står du säkrare och arbetet går fortare och lättare. Det finns även ställningar att köpa. Vilket som är bäst beror förstås på hur huset ser ut och hur länge ställningen måste stå på plats. Kanske kan man köpa ställningen ihop med grannarna?

   

  7) Tälta in

  För att i viss mån gardera sig mot att den planerade målarhelgen får ställas in på grund av vädret kan man tälta in fasaden. Byggställning med nät ger både skugga, värme och visst regnskydd. Fukt och kyla håller man borta med en enkel kupévärmare innanför väven.

   

  8) Använd riktiga redskap

  Fila gärna till skrapor som passar eventuella profiler på läkt och foder. Då går det fortare och enklare att skrapa fasaden. Se till att ha rätt penslar för den färgtyp du målar med.

   

  9) Ta hand om färgavfallet

  Tomma färgburkar, färgskrap och lösningsmedelsrester betraktas som miljöfarligt avfall. Samla under arbetets gång allt sådant i ett "miljöhörn". När årets arbetsinsats är klar blir det en vända till kommunens insamling av miljöfarligt avfall.

   

  Fyra sorters färg

  På ny omålad träfasad är man fri att välja vilket färgsystem som helst. På tidigare målad fasad kan man inte alltid byta färgtyp utan problem.

  Slamfärg

  Den traditionella helmatta faluröda färgen på hus och lador är slamfärg. Den är helt fuktgenomsläpplig. Färgen finns även i andra kulörer än den klassiska röda. Slamfärg är billig och lättskött. Fasaden borstas med stålborste före ommålning. Färgen målas med fördel på en solvarm, men inte solbelyst, fasad.

  Linoljefärg

  Linoljefärg är också en traditionell färg med anor sedan 1700-talet. Den är avsedd för hyvlat trä och eftersom den ansetts dyr målades förr mest knutar, foder och vindbrädor medan fasaderna ströks med slamfärg. Så småningom började man måla även fasader med linoljefärg.

  Alkydfärg

  På 1950-talet kom alkydfärgen, som är en syntetisk oljefärg. Man kan kalla den för en modern linoljefärg. Den saknar en del av linoljefärgens nackdelar. Bland annat torkar den fortare och har bättre väderbeständighet. Moderna alkydfärger är vattenburna och det är bäst för både hälsa och miljö.

  Akrylatfärg

  Latexfärg eller akrylatfäg benämns även plastfärg. Att det är ett plastskikt som läggs på fasaden är sant även om färgfabrikanterna inte tycker om benämningen. Färgen har den bästa färgbeständigheten bland fasadfärgerna. Det är också den färgtyp som är vanligast på småhusfasader. Latexfärg är vattenburen.

  Text Roger Nyström Illustration Staffan Millqvist
 • Få husohem.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!