Vinn nya boken ”Trädgårdsmästarinnor”

Svara på en enkel fråga för chans att vinna!

Vi lottar ut tre ex av nya boken ” Trädgårdsmästarinnor”

Trädgårdsmästarinnor – hundra år av kamp för jämställd trädgårdsutbildning av Boel Nordgren och Inger Olausson. En berättelse om kvinnors kamp för att ta plats inom trädgårdsbranschen på samma villkor som män.

Boken sträcker sig från 1860 fram till 1960, men särskild tonvikt ligger på två kvinnor: Ida Schmidt (1857–1932) och Stina Swartling (1858–1929). Då utbildningsmöjligheterna för trädgårdsintresserade kvinnor var obefintliga, tog de saken i egna händer och startade skolor riktade enbart till kvinnor. Swartlings trädgårdsskola i Närke startade år 1899 och året därpå grundade Schmidt sin skola i Blekinge. Ett viktigt historiskt dokument.

Om du vill vara med i utlottningen så svara på följande fråga.

Senast den 8 juni 2023 behöver vi ditt svar.

Lycka till!

Jag samtycker till att uppgifter som jag lämnar direkt eller indirekt genom att använda Egmontkoncernens tjänster och erbjudanden tillsammans med övriga uppgifter kan användas inom Egmont för marknadsföring via e-post, digitala kanaler, SMS och röstmeddelande. Samtycket är giltigt till dess att jag själv säger upp det och är inte beroende av eventuella köp. Vinnarna koras av en jury bestående av personal från Story House Egmont AB. Vinnarnas namn publiceras på hemmetsjournal.se. Juryns beslut kan ej överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Målsmans tillstånd krävs för deltagare under 18 år. Se fullständiga villkor här.