• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Rättelser

  Här hittar du rättelser från kryssen i Hemmets Journal.

  Rättelse i Hemmets Journal nr 3.

  I veckans Kändiskrysset har det tyvärr insmugit sig ett stavfel. Lösningen på lodrätt 13 I-M blir ABOTT. Den rätta stavningen är ju ABBOT. Använd ändå den felaktiga stavningen så att krysset  går att lösa.

  Kryssjournalen HJ nr 50:

  I Storkrysset har det tyvärr blivit fel placering av de rosa lösningsrutorna. Lösningsbokstav nr 5 och nummer 6 ska byta plats för att få det riktiga lösningsordet.

  Rättelse HJ-kryss i nr 49:

  I nr 11 Höjdarkrysset på sidan 72 har det blivit fel i en nyckel. Nyckel BOLEROMAN ska bytas mot GJORDE GLADA ÄNKAN.

  Kryss HJ nr 43:

  I veckans Kvistiga krysset ska nyckeln KÄND JÖNSSON bytas ut mot KÄND FLODGREN.

  I Hemmets Journal nr 39:

  I kryss nr 18 Kryssrutan har tyvärr insmugit sig ett litet fel. Den sista rosa rutan ska ha nummer 15 (inte nr 3 som det står).

  I Hemmets Journals Bästa Kryss nr 5 har tyvärr insmugit sig ett fel i nr 16 Höjdarkrysset. Nyckeln DEN YNGRE i översta raden ska tas bort. Istället ska där vara en tom ruta.

  Hemmets Journal nr 34: 
  I HÄLGEKRYSSET på sidan 78 saknas de rosa rutorna som anger vilka bokstäver som bildar lösenordet. De rosa rutorna hittar du på bilden här nedan. 

  I kryss nr 20 Kyrkokrysset ska bildtexten under kyrkan vara: Denna småländska byggnad …

  Hemmets Journal nr 33: 

  I KVISTIGA KRYSSET har det denna veckan tyvärr smugit sig in ett fel. Nyckeln STORAN ska bytas ut mot SVART KORT. Vi beklagar detta!  Hemmets Journal nr 31:

  I KVISTIGA KRYSSET på sid 69 finns nyckeln "Ugn". I tomrutan två rutor till höger saknas en liten krokpil med riktning nedåt för att ange lösningens utrymme, dvs fyra rutor.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!