• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Rättelser

  Här hittar du rättelser från kryssen i Hemmets Journal.

  Rättelse av kryss i Hemmets Journal nr 15 2019

  Litterära krysset på sidan 70 har en nyckel/svar blivit fel. En romantitel efterfrågas i översta radens fjärde nyckel: "Hans ……." och svaret i facit blir felaktigt ALENIUS. Rätt svar ska vara ALIENUS. Båda svaren kommer att godkännas.  Rättelse Ljuva Minnen nr 1 2019

  I kryss nr 8, Krypterat, har det tyvärr fallit bort en siffra i vänsterkanten (nr 18). Så här ska det riktiga krysset se ut:

  Rättelse kryss HJ nr 10

  I Owes specialkryss har det kommit med en nyckel för mycket. Nyckeln ÅK ska strykas.


  Hemmets journal nr 6

  I kryss nr 11, Owes specialkryss, har två hjälpbokstäver, KU, i den lodräta raden längst till höger fallit bort. Här kan du se det rätta krysset:

  Hemmets Journal nr 5

  Tyvärr kom inte den rätta lösningen på 91:an krysset från Hemmets Journal nr 2 med. Här kommer den.

   

  Rättelser kryss Hemmets Journal nr 49:

  Kvistiga krysset på sidan 65 har en nyckel blivit fel. DOMSTOLSVERKET är den felaktiga nyckeln. Lösningen här blir DL vilket ju inte är en förkortning på verket.

  Owes specialkryss på sidan 69 har det av misstag kommit med ett ord för mycket. Lösningen till nyckeln LOCKROP har tyvärr ingen plats i krysset.

  Rättelse till kryss, Hemmets Journal 43:

  I Kronblomkrysset, sid 68, har den 2:a rosa rutan hamnat fel. Det ska vara ett A.

  I Svartbygget på sidan 74 har ett fel smugit sig in. Bokstäverna och siffrorna ska byta plats. 

  Rättelse kryss i Hemmets Journal 42:

  I krysslösningar på sid 77 från Hemmets Journal nr 39 har det blivit fel lösningstext till Lätta krysset. Den rätta lösningen ser du här.

  En rättelse till kryss HJ 40:

  I kryss nr 15 Diagonalen har rubrikerna LODRÄTT och VÅGRÄTT tyvärr bytt plats med varandra. Nycklarna stämmer, bara byt plats på lodrätt och vågrätt.

  Rättelse i kryss HJ 38:

  I Svåra krysset är nycken KORORD fel. Rätt nyckel ska vara KODORD.


  Rättelse i HJ 36

  I krysset nr 15 Höstnöten har det tyvärr blivit ett fel nere i högra hörnet. Lösningen SIARNA går inte in utan det blir SIARAN.

  I samma nummer har Kvistiga krysset fåt fel nummer. Rätt nummer ska var 13.


  Rättelse Hemmets Journal nr 34

  Kryss nr 9 Owes klassiker:

  Vågrätt 8. Ska vara (7) bokstäver

  Lodrätt 1. Ska vara (13 bokstäver)  


  Rättelse Hemmets Journal nr 32

  I kryss nr 16 Vokalflätan ska nyckeln GER SPRINTER FÄSTE (7), som står under Vågrätt, ha nummer 26.

  Rättelse Hemmets Journal nr 31

  I Storkrysset på sidan 67 har insmugit sig ett fel längst ner i högra hörnet. Nyckeln till SNÅL är såklart OGIN och inget annat. Detta ställer tyvärr också till det med lösningsordet i de rosa rutorna. Vi är medvetna om detta och tar hänsyn till det vid rättning.

  I Hemmets Journal nr 31 publiceras lösningarna till kryssen i nr 28. Lösningarna på sidan 77 är korrekta men tyvärr har det lagts in fel lösningar på sidan 78. De rätta lösningarna har du här:

   

   

  Rättelse Hemmets Journal nr 30

  I DIAGONALEN, sid 68, har det tyvärr blivit fel.  Allra sist bland nycklarna har vi

  A   Vacklat (7), Tjej (3), Spå (3).

  Tyvärr har nyckeln "Tjej (3)" fallit bort i tidningen. Vi beklagar detta.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!