• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Måste jag göra en bouppteckning efter min man?

  Varför måste jag egentligen göra en bouppteckning efter min make när arvskatten är avskaffad sedan många år? Vilka måste kallas till den och måste de verkligen vara närvarande? Tycker inte att det skulle kännas trevligt om hans syskon sitter med när jag redovisar vad vi äger eftersom det känns väldigt privat för mig!

  Lotta

   

  Jurist Peter Samuelsson svarar: Bouppteckningen uppfyller flera funktioner även om arvskatten har avskaffats. Dels fastställer den vem/vilka som är dödsbodelägare, i den kartläggs tillgångarna och skulderna, men ligger också till grund för bodelning och arvskifte och utgör underlag för rättsliga transaktioner samt underlag vid olika domstolar och myndigheter såsom till exempel vid lagfartsansökan.

  De som ska kallas till en bouppteckning efter din make är hans eventuella bröstarvingar och om det inte finns några sådana, hans så kallade efterarvingar, det vill säga föräldrar, syskon, syskonbarn eller barn till dem beroende på vem som är i livet. Skulle han sedan efterlämna ett testamente som säger vem som ärver nu vid hans död eller den dag du dör, ska även denne kallas.

  För många kan det naturligt kännas inkräktande i ens privatliv att behöva redovisa sin ekonomiska situation inför makens närvarande släktingar. Detta är dock inget som du har rätt att förhindra om de nu vill närvara. Däremot finns det naturligtvis ingen skyldighet för dem att infinna sig till bouppteckningen. Dessutom kan de, om de vill, ge dig en fullmakt att representera dem vid förrättningen.

  Ett undantag från bouppteckningsplikten utgör dock en dödsboanmälan, men då får din makes tillgångar jämte hans andel i ditt giftorättsgods inte förslå till annat än begravningskostnader och andra dödsfallsutgifter. Det får då dock varken finnas en tomträtt eller en fastighet i boet. Vid en dödsboanmälan, som hanteras av socialnämndens, sker ingen kallelse såsom vid en bouppteckning.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!