• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Vem har rätt att ta del av mitt arv?

  Jag är ensamstående och har skrivit testamente. Kan mina syskon och syskonbarn räknas såsom bröstarvingar och ha rätt till en del av arvet?

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  Nej, syskon och syskonbarn tillhör inte gruppen bröstarvingar och har därför inte heller någon möjlighet att kräva ut någon laglott. Till gruppen bröstarvingar räknas enbart våra barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare.

  Det är enbart bröstarvingar som vi inte utan deras godkännande kan göra helt arvlösa. Laglotten motsvarar hälften av den lott som bröstarvingen hade ärvt ifall testamentet inte hade funnits.

  Har ditt testamente upprättats på ett otvetydigt sätt och på det sätt lagen föreskriver kan du känna dig lugn i att din testamentsönskan också kommer uppfyllas.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!