• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Man har väl inte rätt till hälften direkt?

  Jag reagerade på ditt svar till Skorpionen i Hemmets Journal, nr 28 där du skrev att det inte går att göra något åt att Skorpionens fru vägrar skriva på ett äktenskapsförord. Om jag inte minns fel så tar det praxis fem år innan man har rätt till hälften av makens egendom. Skorpionen bör alltså kunna "rädda" sin villa genom att skilja sig så fort som möjligt.

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  Det jag avsåg med mitt svar var att klargöra att ett äktenskapsförord kräver båda parters underskrifter för att kunna få giltighet. Men om Skorpionen redan nu är villig att ta ut skilsmässa skulle detta kunna innebära att huvudregelns 50/50 delning skulle kunna frångås till hans fördel genom att han vid bodelningen fick behålla en större andel av sitt giftorättsgods än vad nämnda huvudregel ger. Denna jämkningsregel förutsätter dock att huvudregeln skulle framstå som oskälig just med hänsyn till bland annat äktenskapets längd eller makarnas ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt.

  Man brukar tala om en femårstrappa innebärande att man efter ett års äktenskap enbart skulle lägga in 20 procent av respektive makes giftorättsgods i bodelningen, efter två år 40 procent och så vidare. Först efter fem års äktenskap skulle man alltså dela makarnas totala sammanlagda giftorättsförmögenhet.

  Men det är viktigt att förstå att detta inte är en absolut regel utan att man vid en samlad bedömning av äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt kommer fram till att en bodelning enligt huvudregelns tillämpning skulle leda till ett oskäligt resultat.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!