• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • 10 tips för en bättre och starkare röst!

  Allt fler får upp ögonen för hur betydelsefull rösten är och hur den kan påverka din omgivning på både gott och ont. Här ger logopeden och författaren Tove Ekelund sina tio bästa tips till en bättre röst.

  10 tips för en bättre och starkare röst!

  Tips 1
  Lär dig hur din talapparat fungerar
  För att träna rösten på rätt sätt behöver du veta hur din talapparat är uppbyggd och hur den fungerar. Genom att läsa på om din fysik får du bättre förutsättningar att påverka och förändra.

  Tips 2
  Använd magstödet
  Kraften från rösten ska komma ifrån de effektiva mag- och sidomusklerna. Det är det som kallas för magstödet. När mag- och sidomusklerna används rätt, får luften extra kraft på sin väg upp ifrån lungorna och rösten blir starkare och tydligare.

  Tips 3
  Andas rätt
  Sättet du andas på spelar en viktig roll för hur du låter. När du andas rätt så rör sig magen utåt när du andas in och inåt när du andas ut. Undvik bröstkorgsandning då det lätt leder till spänningar.

  Tips 4
  Ha en avspänd, balanserad kroppshållning
  Både när du går, står och sitter ska kroppen vara avspänd men i stabil balans. Även käkarna ska vara avspända och med ett litet mellanrum mellan tänderna.

  Tips 5
  Bli röstmedveten
  Var och en har sin röstkvalitet och sitt röstläge. För att förebygga röstproblem är det viktigt att du lär känna din röst och hittar dess styrkor men också begränsningar. Detta kallas för att bli röstmedveten.

  Tips 6
  Vila rösten
  Prioritera röstvila när du är hes eller trött i rösten. Alla behöver också vila rösten regelbundet under dagen. Pauserna behöver inte vara så långa – det räcker oftast med några minuter.

  Tips 7
  Förebygg röstproblem
  Vem som helst kan få röstproblem. För att förhindra röstproblem är det viktigt att du blir medveten om hur du använder din röst och gör övningar för att hålla den i form. Rösten – precis som kroppen i övrigt – behöver tränas för att hålla för de krav som ställs på den.

  Tips 8
  Överrösta aldrig buller
  Undvik att pressa din röst genom att skrika. Ropa måste man ibland kunna göra, men då ska du använda speciella tekniker. Lägg även märke till ljudmiljön runt dig och mät bullernivån för att se om du medvetet eller omedvetet måste överrösta buller i din vardag.

  Tips 9
  Rusta rösten genom röstträning
  Säkert tar du hand om din kropp till exempel genom att du rör dig på olika sätt. Men tar du hand om din röst och ger den samma omsorg och träning som kroppen i övrigt? Med rätt röstträning kommer du att kunna förändra din röst så att du blir mer nöjd med den och tryggare när du pratar inför andra.

  Tips 10
  Använd talhjälpmedel
  Idag finns det flera talhjälpmedel i olika prisklasser och utvecklingen går hela tiden framåt. Röstförstärkare är ett exempel på ett talhjälpmedel som förstärker rösten och gör att du kan slappna av lite mer i talapparaten. De är populära och fungerar i allmänhet bra både för talare och lyssnare.

  Ur boken En logopeds 10 tips till en bättre röst av Tove Ekelund. 

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!