• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Forskare: Att dricka kaffe kan skydda dig mot cancer i gallblåsan

  En svensk studie visar att risken för att drabbas av cancer i gallblåsan minskar om man dricker flera koppar kaffe per dag.

  Forskare: Att dricka kaffe kan skydda dig mot cancer i gallblåsan
  Foto: Istock

  Fika utan kaffe är inget att ha, eller hur? Här kommer goda nyheter för alla er inbitna kaffedrickare: Forskning visar att kaffe kan minska risken för cancer i gallblåsan. 

  I studien, som publicerats i cancertidskriften Journal of the National Cancer Institute, JNCI, medverkar drygt 76 000 kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län. Studien inleddes med att respondenterna fick besvara en enkät om sin hälsa och livsstil, med fokus på bland annat mat- och dryckesvanor. I utgångsläget var alla deltagare fria från cancer, men under de följande 13 åren upptäcktes cancer i gallblåsan hos 74 personer. 

  En närmare undersökning visade att denna cancerform var betydligt mindre vanlig hos de som uppgett att de som drack kaffe ofta, jämfört med de som drack lite eller inget kaffe. Ju mer kaffe deltagarna drack, desto mindre risk hade de för cancer i gallblåsan.

  – För dem som drack mest kaffe, fyra koppar eller mer per dag, såg vi en statistiskt säkerställd mer än halverad risk för att insjukna i denna cancerform jämfört med för dem som drack högst en kopp kaffe per dag, säger Alicja Wolk, professor vid Karolinska institutet, till Uppsala Nya Tidning. 

  Det är sedan tidigare känt att just kaffe minskar risken för gallsten, och man vet också att personer som drabbats av gallsten har ökad risk att få cancer i gallblåsan. Dessa fakta stöder alltså resultatet av studien.

  – Även om en studie som vår, i vilken deltagarna själva hade valt sina dryckesvanor, inte kan fastställa ett orsakssamband talar mycket för att kaffe verkligen kan ge ett skydd mot denna ovanliga men allvarliga cancerform, säger professor Alicja Wolk. 

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!