Beskrivning:

I bryggerihallen lagras ölet i ståltankar. Foto: Björn Tesch